skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Motivatie

 95,00

Is het voor een cijfer?

 • Datum: 20-03-2023 | 09:30-12:30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Motivatie, Psychologie

Beschrijving

Motivatie in het onderwijs – Complexity is compound simplicity

Wat is de basis van motivatie? Aan de hand van verschillende theorieën – zoals die van Deci&Ryan (zelfdeterminatietheorie ZDT), Tony Hsieh (model happiness framework), Maslow (de hiërarchie van menselijke behoeften), Vygotski (zone van naaste ontwikkeling), Csikszentmihalyi (flow theorie), Siegle, McCoach en Roberts (het Achievement Orientation Model AOM),… ga je tijdens dit college bekijken wat het begrip motivatie behelst.

We zoomen in op de schoolsituatie. Hier moeten we kinderen motiveren om een schoolprestatie te leveren. Wat vergt dat? Na een brainstorm bekijken we de verschillende modellen die ons een kapstok geven en ons helpen om een groot containerbegrip als motivatie uiteen te rafelen in kleine aan te pakken doelen.

We maken de modellen meteen concreet: wat kun jij, als leerkracht, in de klas doen om de kinderen te motiveren voor een prestatie?

In dit kenniscollege leer je hoe belangrijk het is voor ieder mens, en zeker voor kinderen en jongeren op school, om een doel te hebben, talenten in te zetten, succeservaringen te hebben en uitdagingen aan te gaan. Die uitdaging dient de leerkracht te bieden.

Een gevleugelde kreet van de trainer: met uitdaging op niveau, breng je een leerling in de flow.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Competenties

Wat leert men tijdens dit college?

 • herkennen van onderliggende factoren die tot motivatie dan wel demotivatie leiden
 • kunnen aansluiten op de verschillende lagen die in het proces van leren en presteren aanwezig zijn
 • kunnen verzorgen van interventies die kinderen stimuleren om te presteren

Trainer

Ans Ramaut

Ans is specialist hoogbegaafdheid, sinds 2010 actief in het begeleiden van ouders, kinderen, leraren en scholen vanuit haar praktijk uniQue-Talentbegeleiding. Ze heeft een externe plusklas opgezet en enkele jaren gedraaid, fulltime HB onderwijs opgezet en gedraaid, plusklassen ‘dubbel bijzonder’ vorm gegeven, gedraaid en succesvol overgedragen, zich verdiept in executieve vaardigheden en daarmee als expert het selfie-lab opgezet om leerlingen en leerkrachten wijzer en sterker te maken op vlak van EF’s, ze organiseert verder peer-contact voor ouders en kinderen in de vorm van clubjes en kampen. Ans heeft verder als passie onderwijsvernieuwing en het daarbij aansluitende gepersonaliseerd onderwijs waarbij o.a. ook het hoogbegaafde kind veel beter bediend wordt op zijn/haar onderwijsbehoeften, maar ook de onderpresterende en anderslerende kinderen beter tot hun recht komen, ook onderzoekend leren staat bij haar hoog in het vaandel. Om hiermee aan de slag te kunnen is ze ook trainer en onderwijsontwikkelaar bij Exova. Ans is daarnaast 13 jaar leerkracht geweest op het speciaal basis-en voortgezet onderwijs, die ervaring neemt ze mee in haar trainingen. Ze is sinds 2012 geregeld aan de slag voor Novilo. Ze geeft trainingen op scholen, is docent voor de opleiding tot Talentbegeleider en verzorgt kenniscolleges.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

 • Is het voor een cijfer?

  Motivatie in het onderwijs: van containerbegrip naar hanteerbaar concept.

   24,95
 • Masterclass Motivatie

  Is het voor een cijfer?

   95,00
Back To Top