skip to Main Content

Kenniscollege Motivatie

 95,00

Is het voor een cijfer?

Clear selection

Beschrijving

Motivatie in het onderwijs – Is het voor een cijfer?

Wat is de basis van motivatie? Aan de hand van verschillende theorieën – zoals die van Martin Seligman (positieve psychologie), Tony Hsieh (model happiness framework) en Cowan en Beck (Spiral Dynamics)  ga je tijdens dit college bekijken wat het begrip motivatie behelst.

We zoomen in op de schoolsituatie.  Hier moeten we kinderen motiveren om een schoolprestatie te leveren. Wat vergt dat? Met behulp van de prestatieladder krijgen we inzicht in de zichtbare en onzichtbare factoren die hierbij een rol spelen. Hoe werkt dat bij hb-kinderen? Tot slot gaan we de theorieën concreet maken: wat kun jij, als leerkracht, concreet in de klas doen om de kinderen te motiveren voor een prestatie?

In diverse oefeningen bekijk je hoe je verschillende modellen wilt en kunt gebruiken. In dit kenniscollege leer je hoe belangrijk het is voor ieder mens, en zeker voor kinderen en jongeren op school, om een doel te hebben, talenten in te zetten, succeservaringen te hebben en uitdagingen aan te gaan. Die uitdaging dient de leerkracht te bieden.

Een gevleugelde kreet van de trainer: met uitdaging op niveau, breng je een leerling in de flow.

 


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

Wat leert men tijdens dit college?

  • herkennen van onderliggende factoren die tot motivatie dan wel demotivatie leiden
  • kunnen aansluiten op de verschillende lagen die in het proces van leren en presteren aanwezig zijn
  • kunnen verzorgen van interventies die kinderen stimuleren om te presteren

Trainer

Trainer: Roland Louwerse

Roland is oud-docent klassieke talen en hoogbegaafdheidspecialist. Als adviseur en trainer reist hij door het land om zijn ervaring en kennis op het gebied van talent-onderwijs te delen met andere scholen. Samen met Tijl Koenderink schreef hij ‘Is het voor een cijfer?’. Roland is de drijvende kracht achter VO op Niveau, het zusje van Novilo binnen het voortgezet onderwijs.

 

 

Andere suggesties…

Back To Top