skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Motivatie

 95,00

Is het voor een cijfer?

 • Datum: 20-03-2023 | 09:30-12:30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Motivatie, Psychologie

Beschrijving

Motivatie in het onderwijs – Complexity is compound simplicity

Wat is de basis van motivatie? Aan de hand van verschillende theorieën – zoals die van Deci&Ryan (zelfdeterminatietheorie ZDT), Tony Hsieh (model happiness framework), Maslow (de hiërarchie van menselijke behoeften), Vygotski (zone van naaste ontwikkeling), Csikszentmihalyi (flow theorie), Siegle, McCoach en Roberts (het Achievement Orientation Model AOM),… ga je tijdens dit college bekijken wat het begrip motivatie behelst.

We zoomen in op de schoolsituatie. Hier moeten we kinderen motiveren om een schoolprestatie te leveren. Wat vergt dat? Na een brainstorm bekijken we de verschillende modellen die ons een kapstok geven en ons helpen om een groot containerbegrip als motivatie uiteen te rafelen in kleine aan te pakken doelen.

We maken de modellen meteen concreet: wat kun jij, als leerkracht, in de klas doen om de kinderen te motiveren voor een prestatie?

In dit kenniscollege leer je hoe belangrijk het is voor ieder mens, en zeker voor kinderen en jongeren op school, om een doel te hebben, talenten in te zetten, succeservaringen te hebben en uitdagingen aan te gaan. Die uitdaging dient de leerkracht te bieden.

Een gevleugelde kreet van de trainer: met uitdaging op niveau, breng je een leerling in de flow.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Competenties

Wat leert men tijdens dit college?

 • herkennen van onderliggende factoren die tot motivatie dan wel demotivatie leiden
 • kunnen aansluiten op de verschillende lagen die in het proces van leren en presteren aanwezig zijn
 • kunnen verzorgen van interventies die kinderen stimuleren om te presteren

Trainer

Gary Vos Gary Vos

Als classicus ben ik bekend met verschillende onderwijstypes en schoolpopulaties. Daarnaast ben ik gedurende de laatste jaren als promovendus verbonden geweest aan de universiteiten van Edinburgh en Verona. Al deze ervaringen komen me goed van pas bij VO op Niveau waar ik werkzaam ben als senior onderwijsadviseur, opleider en ervaren trainer op vele scholen in Nederland.

Locatie

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.

Andere suggesties…

 • Is het voor een cijfer?

  Motivatie in het onderwijs: van containerbegrip naar hanteerbaar concept.

   27,95
 • Masterclass Motivatie

  Is het voor een cijfer?

   95,00
Back To Top