skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Onderpresteren

‘Onderpresteren’ – Ze doen het niet expres!

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

‘Onderpresteren’ – Ze doen het niet expres!

Kinderen hebben van nature een intrinsieke motivatie om te leren en willen er op school graag iets moois van maken. Hoogbegaafden hebben een enorme drive om te leren. Als leerlingen hun motivatie verliezen en niet meer naar vermogen presteren, gaat het dus ergens mis.

In dit kenniscollege leer je de valkuilen kennen, en leer je onderpresteren te keren. Of als het lukt, beter nog: te voorkomen. Onderpresteren heeft meerdere oorzaken. Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak niet geleerd te leren en lopen vast als iets ineens niet vanzelf gaat. Vaak is de leerstof te makkelijk en daardoor verliezen ze hun motivatie. Ze kunnen moeite hebben met plannen, aan de slag gaan of zelfstandig werken. Of ze zien het nut van het schoolse leren niet in en dwalen af naar al die interessante vraagstukken in hun hoofd. Zo missen ze instructie en lopen ze hiaten op.

We kennen relatieve en absolute onderpresteerders; de eerste presteert niet naar zijn kunnen, de tweede zelfs onder het niveau van het leerjaar. Het is zaak de onderpresteerder op tijd te signaleren. In dit college leer je wat de symptomen zijn, zoals wisselende prestaties, vage lichamelijke klachten, vluchtgedrag. Ook leer je de verschillende typen onderpresteerders kennen, waaronder de uitsteller, het muurbloempje of de ritselaar.

Is het onderpresteren al lang aan de gang, dan vergt het tijd en aandacht om het te keren. In dit college maak je kennis met de theorie van Seligman, het stappenplan van Witley en het VEIF-model.

Bij de aanpak van onderpresteren zorg je vóór alles voor een basis van vertrouwen, je bepaalt mét de leerling haalbare doelen en strategieën, maakt duidelijke afspraken en je laat zien dat succes en falen afhangt van de inzet. Daarmee krijgt de leerling verantwoordelijkheid en grip op het probleem. Met medecursisten ga je met een casus aan de slag, als cliënt, coach en observator.

Het doel van dit college is te leren de leerling erbij te houden, gemotiveerd te houden of opnieuw te motiveren, in een flow te brengen en, dat is het mooiste, in verbinding te brengen met zijn eigen betekenis in dit leven.

Wat je kunt verwachten:

 • Zicht op problematiek onderpresteren;
 • Concrete plannen voor aanpak;
 • Oefeningen in de groep;
 • Literatuurtips;
 • Hand-out.

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Na dit Kenniscollege weet je:

 • Verschillende typen onderpresteerders te signaleren;
 • De koppeling te leggen naar het belang van executieve functies en het trainen/ begeleiden;
 • De tien stappen van Michael Whitley in te zetten;
 • Het VEIF model te gebruiken bij jouw begeleiding;
 • Jouw eventueel reeds bestaande kennis van Spiral Dynamics, Bets en Nijhart en executieve functies in te zetten in de begeleiding van de onderpresteerder in jouw groep of praktijk.

Trainer

Dewie Drent-Nout Dewie Drent-Nout

Dewie is begonnen in het Dalton onderwijs. Als leerkracht merkte ze dat ze graag van betekenis wilde zijn voor alle kinderen. Juist kinderen met specifieke leerbehoeften hebben haar interesse. Ze heeft zich doorontwikkeld als motorisch remedial teacher, intern begeleider en gedragsspecialist. Hiervoor heeft ze meerdere opleidingen en trainingen gevolgd onder andere bij Novilo. Ze wil zich inzetten om leerkrachten en ouders kennis bij te brengen zodat hoogbegaafde leerlingen gezien worden en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Dit doet ze als trainer bij Novilo. Hierbij zet ze haar kennis en expertise in gekoppeld aan haar praktijkervaringen. Naast trainer is ze specialist hoogbegaafdheid waarbij ze wekelijks (hoog)begaafde kinderen mag begeleiden. En is ze leerkracht van (bovenschoolse) plusgroepen.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.

Andere suggesties…

 • Uitverkocht

  Masterclass Onderpresteren

  De oorzaken achter gedrag

   95,00
Back To Top