skip to Main Content

Kenniscollege Onderpresteren

 95,00

‘Onderpresteren’ – Ze doen het niet expres!

Clear selection

Beschrijving

‘Onderpresteren’ – Ze doen het niet expres!

Kinderen hebben van nature een intrinsieke motivatie om te leren en willen er op school graag iets moois van maken. Hoogbegaafden hebben een enorme drive om te leren. Als leerlingen hun motivatie verliezen en niet meer naar vermogen presteren, gaat het dus ergens mis.

In dit kenniscollege leer je de valkuilen kennen, en leer je onderpresteren te keren. Of als het lukt, beter nog: te voorkomen. Onderpresteren heeft meerdere oorzaken. Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak niet geleerd te leren en lopen vast als iets ineens niet vanzelf gaat. Vaak is de leerstof te makkelijk en daardoor verliezen ze hun motivatie. Ze kunnen moeite hebben met plannen, aan de slag gaan of zelfstandig werken. Of ze zien het nut van het schoolse leren niet in en dwalen af naar al die interessante vraagstukken in hun hoofd. Zo missen ze instructie en lopen ze hiaten op.

We kennen relatieve en absolute onderpresteerders; de eerste presteert niet naar zijn kunnen, de tweede zelfs onder het niveau van het leerjaar. Het is zaak de onderpresteerder op tijd te signaleren. In dit college leer je wat de symptomen zijn, zoals wisselende prestaties, vage lichamelijke klachten, vluchtgedrag. Ook leer je de verschillende typen onderpresteerders kennen, waaronder de uitsteller, het muurbloempje of de ritselaar.

Is het onderpresteren al lang aan de gang, dan vergt het tijd en aandacht om het te keren. In dit college maak je kennis met de theorie van Seligman, het stappenplan van Witley en het VEIF-model.

Bij de aanpak van onderpresteren zorg je vóór alles voor een basis van vertrouwen, je bepaalt mét de leerling haalbare doelen en strategieën, maakt duidelijke afspraken en je laat zien dat succes en falen afhangt van de inzet. Daarmee krijgt de leerling verantwoordelijkheid en grip op het probleem. Met medecursisten ga je met een casus aan de slag, als cliënt, coach en observator.

Het doel van dit college is te leren de leerling erbij te houden, gemotiveerd te houden of opnieuw te motiveren, in een flow te brengen en, dat is het mooiste, in verbinding te brengen met zijn eigen betekenis in dit leven.

Wat je kunt verwachten:

  • Zicht op problematiek onderpresteren
  • Concrete plannen voor aanpak
  • Oefeningen in de groep
  • Literatuurtips
  • Hand-out

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

Aan het einde van het kenniscollege weet je…

  • verschillende typen onderpresteerders te signaleren
  • de koppeling te leggen naar het belang van executieve functies en het trainen/ begeleiden
  • tien stappen van Michael Whitley in te zetten
  • het VEIF model te gebruiken bij jouw begeleiding
  • jouw eventueel reeds bestaande kennis van Spiral Dynamics, Bets en Nijhart en executieve functies in te zetten in de begeleiding van de onderpresteerder in jouw groep of praktijk.

 

Trainer

Trainer: David Leinwand recte Rein

David werkt sinds augustus 2015 bij Novilo als trainer en onderwijsadviseur. Hij traint, begeleidt en adviseert scholen en ouders. Voorheen was hij zo’n tien jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. ”Het geeft mij veel voldoening sturend onderdeel te zijn van de leerprocessen van kinderen en volwassenen.”

”Bij Novilo krijg ik nu de kans mijn bereik aanzienlijk te vergoten door de leerlingen via de leerkracht te begeleiden. Als ervaringsdeskundige ken ik het belang onderwijs te krijgen dat aansluit bij de behoeften van het kind. Begeleiden waar dat nodig is en uitdagen waar dat kan. Novilo is een bedrijf dat hands-on praktische onderwijsoplossingen levert. Als leerkracht heb ik gezien dat dit werkt. Vanuit deze Novilo-visie zie ik er naar uit om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland als geheel en het levensgeluk van het (schoolgaande) kind in het bijzonder.”

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

Back To Top