skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Opvoeding van Hoogbegaafde Kinderen

 95,00

Wat is wijsheid? Eigen wijsheid.

 • Datum: Wordt gepland!
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden, Ouders

Uitverkocht

Beschrijving

Opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Wat is wijsheid? Eigen wijsheid.

Doelgeroep: ouders, leerkrachten en hulpverleners.

In dit kenniscollege besteden we aandacht aan de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Wat is anders aan het opvoeden van hoogbegaafde kinderen? Wat ervaren ouders als uitdagingen in de opvoeding van hun hoogbegaafde kind? Welke strategieën werken wel en welke niet?

Een hoogbegaafd kind is gewoon een kind als ieder ander, maar is ook anders. Hoogbegaafdheid is een mooie eigenschap. Helaas leidt het niet vanzélf naar een succesvol leven. Opvoeden is heel gewoon en tegelijkertijd zo belangrijk. Als opvoeder heb je de taak om je kind te leren om met zijn eigenschappen een fijne plek in deze wereld te vinden. De hoge cognitieve vermogens van een hoogbegaafd kind leiden tot een aantal kenmerken zoals snel denken, hoge gevoeligheid, kritische houding, perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, een andere omgang met leeftijdsgenoten, een andere manier van leren en vaak is er een incongruente ontwikkeling.

Omdat (hoog-)begaafde kinderen anders zijn, is ook hun opvoeding anders. Vaak lopen deze kinderen en daarmee hun ouders tegen uitdagingen aan. De specifieke uitdagingen, voortkomend uit een enquêtes onder ouders van hoogbegaafde kinderen, komen in dit kenniscollege aan bod: aanpassen versus autonomie, heftigheid in emoties, motivatie en doorzetten, sociale contacten en eenzaamheid, leren en de relatie met school, perfectionisme en faalangst.

Diverse theorieën worden aangekaart. En er wordt onder andere aandacht besteed aan: belonen en straffen, positief opvoeden, natuurlijke consequenties, gevoeligheid, het effect van de incongruente ontwikkeling, de mismatch met het onderwijssysteem, het belang van uitdaging en het verschil in ontwikkeling met leeftijdgenoten. En natuurlijk besteden we aandacht aan wat een opvoeder kan bijdragen om het beter te maken: het belang van een eigen wijze van opvoeden.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Aan het eind van dit kenniscollege heb je:

 • Kennis van de meest voorkomende uitdagingen voor ouders van hoogbegaafde kinderen;
 • Kennis gemaakt met de belangrijkste theorieën over opvoeding;
 • Inzicht in het belang van voldoende uitdaging en de effecten bij het gebrek daaraan;
 • Meer inzicht in je eigen opvoeddoelen/visie;
 • Kun je belangrijke momenten in het leven van het hb kind herkennen, zodat je daarop kunt inspelen;
 • Nagedacht over de plek van de ouders in de agogische driehoek (kind, ouders, school);
 • Inzicht in welke opvoedstijl passend is bij hb kinderen;
 • Kennis gemaakt met enkele mogelijke opvoedstrategieën/interventies die wèl werken bij hoogbegaafde kinderen;
 • Tips gekregen voor boeken om zelf verder te leren.

Trainer

Inge Planteydt

Inge van Bureau BlinQ is deskundige hoogbegaafdheid op het gebied van opvoeding. Zij begeleidt ouders van hoogbegaafde kinderen, kinderen en scholen. Daarnaast geeft ze lezingen en trainingen Eigen-wijs opvoeden van je hoogbegaafde kind over thema’s uit het Web Eigen-wijs opvoeden. Dit Web komt voort uit een enquête onder ouders van hoogbegaafde kinderen over opvoeduitdagingen.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top