skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Opzetten van een plusklas

 95,00

Dit college gaat over het opzetten van een verrijkingstraject of plusklas: zorg voor een doorgaande lijn van plus naar klas!

 • Datum: 05-06-2023 | 13:30-16:30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Plusklas

Beschrijving

Opzetten van een plusklas: Een doorgaande lijn van plus naar klas

Waarom een plusklas? Wat wil je ermee bereiken? Welke leerlingen nemen deel aan een plusklas? Welke criteria stel je op? Hoe communiceer je dit naar de leerling, teamleden, andere leerlingen en ouders? Op welke manier creëer je verbinding met en een lijn naar de eigen groep? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat je een plusklas start? Wat bied je aan in de plusklas? Wie bepaalt de inhoud en het programma? Aan welke doelen werken de leerlingen en hoe wordt het effect gemeten?

Wil je nog meer weten en intensief met dit onderwerp aan de slag? Volg de driedaagse Specialisatiemodule!


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Na dit Kenniscollege ben je in staat:

 • Een helder beeld te verschaffen betreffende wat nodig is om een plusklas op te zetten;
 • De keuze voor een plusklas van juiste argumenten te voorzien;
 • Een verantwoord onderwijsaanbod te creëren voor hb-leerlingen;
 • Verbinding te leggen tussen werk in de plusklas en de reguliere groep;
 • Op verantwoorde wijze proces en product te evalueren;
 • Collega’s te voorzien van handvatten welke vlot toepasbaar zijn;
 • Communicatie naar kind, collega en ouders/verzorgers op heldere wijze te laten plaatsvinden.

Trainer

Jeroen van Liempt

Jeroen is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert.Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+. Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

 • Specialisatiemodule Opzetten van een plusklas

  Geef een plusklas en/of verrijkingstraject een stevig fundament en leer wat je school moet doen om goed onderwijs aan hoogbegaafden te kunnen leveren.

   850,00
Back To Top