skip to Main Content

Kenniscollege Opzetten van een plusklas

 95,00

Een doorgaande lijn van plus naar klas

Clear selection

Beschrijving

Opzetten van een plusklas: Een doorgaande lijn van plus naar klas

Waarom een plusklas? Wat wil je ermee bereiken? Welke leerlingen nemen deel aan een plusklas? Welke criteria stel je op? Hoe communiceer je dit naar de leerling, teamleden, andere leerlingen en ouders? Op welke manier creëer je verbinding met en een lijn naar de eigen groep? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat je een plusklas start? Wat bied je aan in de plusklas? Wie bepaalt de inhoud en het programma? Aan welke doelen werken de leerlingen en hoe wordt het effect gemeten?

Wil je nog meer weten en intensief met dit onderwerp aan de slag? Volg de driedaagse specialisatiemodule! Meer informatie vind je hier.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

Na dit kenniscollege ben je in staat:

  • Een helder beeld te verschaffen betreffende wat nodig is om een plusklas op te zetten.
  • Keuze plusklas van juiste argumenten te voorzien.
  • Een verantwoord onderwijsaanbod te creëren voor hb-leerlingen.
  • Verbinding te leggen tussen werk in de plusklas en de reguliere groep.
  • Op verantwoorde wijze proces en product te evalueren.
  • Collegae te voorzien van handvatten welke vlot toepasbaar zijn.
  • Communicatie naar kind, collega en ouder(s) en/of verzorger(s) op heldere wijze te laten plaatsvinden.

Trainer

Trainer: Jeroen van Liempt

Jeroen is specialist hoogbegaafdheid, senior onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Hij stond 15 jaar voor de klas, heeft verschillende plusklassen en plustrajecten opgezet, zowel in scholen als bovenschools, en richtte in 2007 ‘Bureau Begaafd’ op. Hij begeleidde sindsdien vele kinderen en leerkrachten en hielp scholen bij het opzetten van beleid en plusgroepen.

Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider en verzorgt kenniscolleges en deze specialisatiemodule. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

Back To Top