skip to Main Content

Kenniscollege Positieve psychologie

 95,00

Welbevinden is een vaardigheid

Clear selection

Beschrijving

Positieve psychologie: welbevinden is een vaardigheid

Doelgroep: begeleiders en coaches in het basis- en voortgezet onderwijs

Seligman deed onderzoek naar aangeleerde hulpeloosheid. Tegenslag kan mensen passief maken, ze verliezen de moed en denken geen invloed meer te hebben op de situatie. Maar Seligman zag ook mensen die niet vatbaar waren voor die hulpeloosheid. Zij bleven proberen, zochten oplossingen, en kwamen er juist sterker uit. Hij ontdekte de link tussen pessimisme en depressie, en daar tegenover tussen optimisme en welbevinden. Hij ontwierp een zeer praktisch programma om kinderen een optimistische levenshouding aan te leren.

In dit kenniscollege leer je hoe je geluk operationeel kunt maken. Seligman onderscheidde aanvankelijk drie niveaus van geluk:

  • een plezierig leven, waarin een mens veel prettige gevoelens ervaart
  • het goede leven, met betrokkenheid en flow
  • een betekenisvol leven, waarin een mens zijn kwaliteiten en talenten inzet om bij te dragen aan een hoger doel.

Later voegde hij het belang van positieve relaties toe en het niveau van accomplishment.

Door op elk niveau je sterke punten in te zetten, kun je de kwaliteit van dat onderdeel verbeteren. Het is daarbij belangrijk om je sterke kanten en talenten goed te kennen.

In dit kenniscollege onderzoek je die sterke punten en deze vijf gebieden van geluk bij jezelf. Zo zie je waar je al hoog scoort of waar nog kansen voor ontwikkeling liggen. Je krijgt diverse oefeningen en concrete tools uit de positieve psychologie aangereikt, die zeer goed bruikbaar zijn op school en in de begeleiding van kinderen.

Effectief je eigen geluk ontwikkelen vergt een bepaalde levenshouding. Seligman onderstreept het belang van zelfvertrouwen, optimisme, weerbaarheid, vitaliteit, vastberadenheid en het kunnen aangaan van positieve relaties. Stuk voor stuk kwaliteiten die aan te leren zijn. Met een goed welbevinden en een positieve levenshouding samen, kan een mens floreren. Floreren, tot bloei komen, is een belangrijk begrip voor cognitief getalenteerde kinderen.

Door zelf aan de slag te gaan met de principes van de positieve psychologie, ervaar je wat het voor jouw leven kan betekenen. Vandaaruit kun je het toepassen in de begeleiding van kinderen. Voorleven werkt immers vele malen krachtiger dan uitleggen.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

  • Het uitleggen en herkennen van aangeleerd hulpeloosheid
  • Uitleggen van het PERMA- model
  • Interventies inzetten op basis van het PERMA model
  • Interventies inzetten ter bevordering van het welbevinden
  • Cliënten leren wat ze voor concrete stappen kunnen zetten ter bevordering van het welbevinden
  • Cliënten vanuit hun kracht begeleiden
  • Cliënten assisteren in het minimaliseren van de effecten van hun minder sterke kanten

Trainer

Trainer: Dick Verwij

Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”

Niveau & doelgroep

Niveau
Beginner/basis/

Doelgroep
Ouders, Leerkrachten, Begeleiders

Back To Top