skip to Main Content

Kenniscollege Verrijkingsmateriaal selecteren

 95,00

Welk verrijkingswerk zet je in voor HB-ers?

Clear selection

Beschrijving

Verrijkingsmateriaal selecteren: welk verrijkingswerk zet je in voor HB-ers?

Doelgroep: begeleiders van HB-ers in de basisschoolleeftijd.
Niveau: beginners en basis

Hoe zet je met succes verrijkingsmateriaal in? Hoe kies je verrijkingsmateriaal uit? Hoe begeleid je deze kinderen met de krappe ruimte op je lesrooster? Met welk doel zet je verrijkingsmateriaal in?

In deze training ontvang je praktische tips over het aanbieden van verrijkingslessen. We bekijken de behoefte van hoogbegaafde kinderen aan de hand van de taxonomie van Bloom. We vergelijken het huidige aanbod van verrijkingsmateriaal kritisch met deze behoefte. Je leert in de training zelf een les maken aan de hand van de taxonomie van Bloom. Met behulp van een kijkwijzer krijg je de gelegenheid rond te snuffelen in onze verrijkingsmaterialententoonstelling. Er is ook gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

Je leert:

  • middels de theorie over de 7 uitdagingen het belang van passende begeleiding bij de inzet van verrijkingsmateriaal.
  • welke verschillende doelen je kunt nastreven bij de inzet van verrijkingsmateriaal.
  • wat het verschil is tussen verdiepingsstof en verbredingsstof.
  • zelf een les te ontwerpen volgens de taxonomie van Bloom
  • hoe je  hogere denkorde vaardigheden kunt inzetten in je lessen.
  • aan welke criteria lesmateriaal moet voldoen om aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen tegemoet te komen.
  • met behulp van een kijkwijzer een oordeel te vormen in welke mate, op welke manier en met welk doel dit materiaal inzetbaar zou zijn in jouw  organisatie.
  • hoe je kunt afwegen welk verrijkingsmateriaal geschikt is voor een te begeleiden leerling.

Je wisselt ervaringen ten aanzien van verrijkingsmateriaal uit met anderen.

Trainer

Trainer: Marianne van Zetten

Marianne werkt met veel enthousiasme en plezier als senior trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. ‘Het is mijn doel om leerkrachten en begeleiders te enthousiasmeren en praktische handreikingen te bieden voor het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.’ Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton) scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn.

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top