skip to Main Content
088 208 0800

Masterclass Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

 95,00

Wat betekent nadenken over deze vraagstukken voor iemand die hoogbegaafd is?

  • Datum: Wordt gepland!
  • Locatie: Online
  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
  • Leeftijdscategorie: Voortgezet onderwijs

Uitverkocht

Beschrijving

Wat betekent het voor hoogbegaafde kinderen, jongeren of volwassenen als zij bezig zijn met hun seksuele voorkeur of genderidentiteit? Speelt hoogbegaafdheid een rol in deze processen en zo ja, hoe dan en waarom? Deze en nog veel meer vragen zal ik beantwoorden in deze masterclass.

Hoogbegaafden en LHBTIQ+ bevinden zich beiden in de minderheid. Hoe kan je dit ervaren als je voelt dat je in beide groepen past? Met de deelnemers van deze masterclass ga ik op zoek gaan naar manieren om kinderen, jongeren of volwassen hoogbegaafden te begeleiden die op dit gebied vragen en twijfels hebben. Hoe kun je op een respectvolle manier communiceren met mensen die een zoektocht starten, keuzes maken die passen bij wat ze van binnen voelen en al dan niet (op verschillende manieren) in transitie zijn of zijn geweest? Wat helpt hierin en wat niet?

Jij mag ervaren hoe het is om hierover in gesprek te zijn, wat dit met jou en de ander doet en hoe je daarmee omgaat. Ik wil je graag laten ervaren hoe jij, vanuit jouw rol een roze loper voor de ander kan uitleggen. Ook kijken we hoe je standaard een meer inclusieve benadering kan hanteren naar mensen waarvan je (nog) niet weet of deze vraagstukken spelen.

Leerdoelen

Je leert:

  • De verschillende onderdelen van deze vraagstukken herkennen en begrijpen.
  • De verbanden die er wel of niet zijn tussen LHBTIQ+ en hoogbegaafdheid.
  • Ervaren hoe het is om in een dubbele minderheid te zijn.
  • Hoe je een inclusieve benadering naar iedereen kan hanteren.
  • Hoe je met de ander in gesprek kan gaan over deze vraagstukken.

Trainer

Lia Jaeqx – van TienenLia Jaeqx – van Tienen

Lia Jaeqx – van Tienen is verpleegkundig specialist GGZ en medeoprichter en voorzitter van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid. Voor Novilo en VO op niveau geeft Lia trainingen over leerlingen met die naast de hoogbegaafdheid andere problemen ervaren en over hoe je groei en ontwikkeling bij de ander positief kan beïnvloeden.

Locatie

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top