skip to Main Content
088 0200 300

Masterclass Twice Exceptional

Dubbel bijzondere kinderen: kinderen die enerzijds begaafd zijn en anderzijds last hebben van een extra bijzonderheid als dyslexie, ASS of AD(H)D.

  • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
  • Locatie: Online
  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals
  • Leeftijdscategorie: Voortgezet onderwijs
  • Niveau: Voorkennis vereist
  • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Beschrijving

Elke school heeft te maken met twice exceptionals, oftewel: dubbel bijzondere kinderen: kinderen die enerzijds begaafd zijn en anderzijds last hebben van een extra bijzonderheid als dyslexie, ASS of AD(H)D. Cognitief horen ze thuis op het vwo of gymnasium, maar vaak komen ze daar niet tot hun recht omdat ze onvoldoende begeleiding (kunnen) krijgen bij hun stoornis.

Na het volgen van deze training weet de cursist wat een dubbel bijzonder kind aan onderwijs en ondersteuning nodig heeft en kan hij/zij beter inschatten welke begeleiding haalbaar is binnen de specifieke schoolcontext, en ook waar de grenzen liggen. Theorie en praktijkvoorbeelden komen aan bod.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Competenties

Bij deze training maak je kennis met:

  • Welke typen twice exceptionals je kunt tegenkomen;
  • Welke kenmerken en behoeften zij hebben;
  • De ondersteuningsmogelijkheden van deze leerlingen;
  • Hoe je grenzen kunt stellen en handhaven.

Trainer

Maureen Kramer

Maureen is geschoold als Toegepast Psycholoog en werkt als trainer en productontwikkelaar bij VO op Niveau. Ze woont in ’s-Hertogenbosch en heeft sinds 2014 ook haar eigen coachingspraktijk ‘ Hoogvliegers in Beeld’ , waarbij ze gespecialiseerd is in het begeleiden van (hoog-) begaafde kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot 21 jaar. Onderpresteren, gesprekstechnieken en executieve functies zijn haar specialiteit. Maureen is grondlegger van het versterken van executieve functies bij jongeren door middel van spel en gesprekstechnieken. De spellen zijn ontwikkeld en gebaseerd op elementen die te herleiden zijn uit de angstreductie en- psychomotorische therapie. Maureen is auteur van het boek ‘Actief Executief’. Bij VO op Niveau geeft zij o.a. trainingen over onderpresteren, ASS & Hoogbegaafdheid, gesprekstechnieken, motivatie en Executieve functies.

Locatie

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top