skip to Main Content
088 208 0800

Slimvaardig: Eerste hulp bij hoogbegaafdheid

 27,95

Een praktisch handboek voor leerkrachten en ouders om vaardig te worden in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
  • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
  • Niveau: Geen voorkennis vereist
  • Onderwerp: Executieve functies, Hoogbegaafdheid algemeen

Beschrijving

Inhoud

Taal: Nederlands
Bindwijze: Paperback
Druk: 1
Verschijningsdatum: september 2016
Afmetingen: 24 x 17 x 0,8 cm
Aantal pagina’s: 146 pagina’s

Beschrijving

Eerste hulp bij hoogbegaafdheid is een praktisch handboek voor leerkrachten en ouders om vaardig te worden in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen. Het begint met een stuk theoretische basis waarin de karakteristieken en het signaleren van hoogbegaafde kinderen aan bod komen. De volgende hoofdstukken beschrijven de vijf elementen die belangrijk zijn bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen: verbinding, groeigericht leren, cognitieve uitdaging, leerdoelen en uitvoerende vaardigheden. Bij alle hoofdstukken worden praktische tips gegeven hoe je hier mee om kunt gaan in de praktijk.

Begeleiding

Elk kind wil zich graag verbonden voelen met anderen. Hoogbegaafde kinderen hebben niet altijd kinderen in hun eigen klas of buurt bij wie ze aansluiting vinden. In het hoofdstuk ‘Verbinding’ wordt onder andere de hooggevoeligheid beschreven en de relatie met de leerkracht en het “gezien” worden, dat heel belangrijk is om niet te gaan onderpresteren. Het hoofdstuk over groeigericht leren beschrijft de struikelblokken in ons denken die ons kunnen blokkeren om tot leren te komen, zoals mindset, perfectionisme en faalangst. Cognitieve uitdaging is een basis voor hoogbegaafde leerlingen. In het hoofdstuk dat hier over gaat wordt omschreven waarom je de leerstof compact voor de leerlingen en wat je ook daarvoor in de plaats kunt doen. Omdat niet elke leerling hetzelfde verrijkingswerk nodig heeft is het belangrijk om het leerdoel van de leerling voor ogen te houden, en hierbij het verrijkingswerk op aan te sluiten. Met de Vaardighedenlijst in het boek kun je samen met de leerling een doel bepalen. Op de middelbare school worden veel eisen gesteld aan leerlingen, terwijl ze nog soms niet beschikken over de benodigde vaardigheden. Door het trainen van de executieve functies kan het zelfvertrouwen bij de leerlingen groeien, waardoor ze betere resultaten kunnen halen en beter in staat kunnen zijn hun huiswerk te maken. Naast de cognitieve vaardigheden willen we ze ook sociale- en leervaardigheden meegeven. Aan de hand van de ‘Vragenlijst executieve functies voor kinderen’ kun je samen met de leerling bepalen welke vaardigheid nog versterkt zou kunnen worden.

Praktijkgericht

Het boek bevat veel voorbeelden en tips. Het kan een bijdrage leveren aan het begrijpen en begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Veel onderwerpen en tips die in het boek beschreven worden kunnen ook toegepast worden voor andere leerlingen.

Over de auteur

Marian Plat (1973) is getrouwd en is moeder van drie kinderen. Op 5-jarige leeftijd werd duidelijk dat haar zoon hoogbegaafd is. Dit liet hij op school niet zien door zijn goede prestaties maar door onder te presteren. Pas toen zijn hoogbegaafdheid (h)erkend werd, verbeterde zijn inzet. In de jaren die volgden merkte Marian dat veel leerkrachten moeite hadden om haar hoogbegaafde zoon goed te begeleiden.

Haar kennis over de specifieke aanpak bij hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs werd groter toen ze een opleiding volgde tot Zelfstandig Talentbegeleider bij Novilo. Tijdens deze opleiding werd niet alleen aandacht besteed aan het begeleiden van hoogbegaafde kinderen maar ook aan de eigen ontwikkeling en mindset. Toen ze het verzoek kreeg van een basisschooldirecteur om iets te schrijven voor zijn leerkrachten in de klas was een idee geboren. Tijl Koenderink stimuleerde haar om dit doel te verwezenlijken. Dit leidde uiteindelijk tot het boek Eerste hulp bij hoogbegaafdheid.

Back To Top