skip to Main Content
088 208 0800
Korting

Specialisatiemodule Begaafdheid en Zingeving

 750,00

Ervaar je ook dat veel hoogbegaafden kampen met zingevings-vraagstukken? In specialisatiemodule geven we je inzicht in deze problematiek en geven we je handvatten hoe je dit kunt begeleiden.

 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

“Inside every cynical person, there is a disappointed idealist”

Elk tijdsbeeld kent zijn eigen problemen. De jaren zestig met grote maatschappelijke veranderingen, de jaren 70 met de oorlog in Vietnam en de eerste rapporten die waarschuwden voor het effect van de mens op de planeet aarde. De jaren tachtig met een heropleving van de koude oorlog, de zure regen en de fosfaten in het grondwater. Sommige problemen zijn opgelost, andere problemen niet meer relevant of nog steeds bij ons.

In het hier en nu hebben we de pandemie, verscherping en verruwing van het debat. Sociale media bubbels die deze verruwing erger lijken te maken. De democratie staat in veel landen onder druk.

Het leven is ‘messy’. Hoe we de maatschappij hebben ingericht is mensenwerk en mensen maken fouten. Dit leidt tot een leefomgeving die kan zorgen voor teleurstelling en voor een gevoel van machteloosheid.

Kinderen komen inherent optimistisch ter wereld en moeten in hun ontwikkeling een manier zien te vinden om te leren omgaan met deze morele ambiguïteit. Wanneer begaafdheid en sensitiviteit daarbij een extra factor zijn, zijn teleurstelling en ontmoediging een extra groot risico. 

In deze specialisatiemodule gaan we onderzoeken wat maakt dat veel (hoog)begaafde mensen moeite hebben om hun optimisme vast te houden. Daarnaast gaan we kijken wat we als begeleiders kunnen doen om hen te ondersteunen in de omgang met de wereld en met zichzelf in die wereld. Dat kan enerzijds door aanpassingen te doen in (schools) aanbod en anderzijds door te begeleiden op de waardensystemen die mensen hebben en deze meer in lijn te brengen met interne doelen. 

Grote resultaten zijn altijd een optelsom van kleine saaie stappen. Wanneer die stappen vanuit betekenis en zingeving kunnen worden gezet, zúllen ze ook worden gezet.

Voor wie is deze module geschikt?
Deze module kan gevolgd worden door ouders,  begeleiders of zorgprofessionals (coaches, psychotherapeuten, psychologen) en leerkrachten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Leerdoelen

In de specialisatiemodule leer je:

 • De interne en externe factoren die ertoe bijdragen dat veel begaafde mensen met zingevingsvraagstukken worstelen
 • Jouw eigen waardensysteem te onderzoeken en bij te stellen
 • Middels methodiek te onderzoeken bij jezelf en cliënten waar je wel en waar je geen invloed op hebt
 • (onderwijs)aanpassingen te maken die bijdragen aan het ervaren van meer betekenis

Trainer

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Ervaringen

“Zo verhelderend en intens. Tegelijk ook concreet en toepasbaar. Je wordt zo heerlijk aan het werk gezet. Oversteeg de verwachting, dank!”

“Veel handvatten waar ik iets mee kan!”

“Kleine groep, open sfeer, fijne opdrachten om te doen.”

“Heel fijn. Mooie afwisseling tussen info, opdrachten en uitwisseling. Fijn veel diepgang, veel kennis en een open houding.”

“Intiem en vakkundig. Graag meer dagen dan drie, bijvoorbeeld vijf.”
(reacties op de modules zoals gegeven door Lotte van Lith)

Data en locatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen.

We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag.
Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Groep A:
19-12-2023
30-01-2024
19-03-2024

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Kosten

Kosten:
Deze specialisatiemodule kost € 850,- te betalen vóór start van de module. Indien je je twee volle kalendermaanden voor de start van de opleiding inschrijft en betaalt, dan krijg je een vroegboekkorting van €100 en betaal je €750,-.
(Als de opleiding 15 januari start, dan geldt de vroegboekkorting dus tot 1 november.)

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

 

Andere suggesties…

 • Korting

  Specialisatiemodule Dabrowskiaanse Ontwikkeling

  Van prikkelbaarheid naar volbloei.

   750,00
Back To Top