skip to Main Content
088 0200 300
Korting

Specialisatiemodule Coachingsvaardigheden (basis deel 1)

 750,00 850,00

Dit is een driedaagse basis coachingsvaardigheden. Ontwikkelingsgericht begeleiden van leerlingen, ouders en collega’s.

 • Doelgroep: (School)pscyhologen, Coaches, Onderwijsprofessionals, Vaktherapeuten, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Peuters, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Ontwikkelingsgericht begeleiden (van leerlingen, ouders en collega’s)
Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule in Utrecht komen onder andere de volgende aspecten van het coachingsvak aan bod: basis coachingstheorieën en procesmodellen, actief luisteren en empathie, vertrouwensband met cliënt en oplossingsgericht werken.

Wil jij:

 • Verdieping in je begeleidersvaardigheden?
 • Een steun zijn voor ouders, leerkrachten en kinderen met vragen en problemen?
 • Activerend begeleiden en weerstanden oplossingsgericht ombuigen?
 • Coachingsprincipes toepassen om talentbegeleiding vorm te geven in de praktijk?
 • Beter leren omgaan met blokkades?
 • Een groei mind-set leren creëren?

Lees dan verder!

Leerdoelen

Na afloop zul je coaching op een professionele wijze kunnen inzetten als tool om talentontwikkeling te stimuleren bij kinderen, jongeren en hun opvoeders en leerkrachten.

Je bent in staat om:

 • Basis coachingstheorieën en procesmodellen te noemen;
 • Een vertrouwensband op te bouwen met cliënten;
 • Actief te luisteren en empathie te tonen;
 • Door te vragen en inzicht te creëren;
 • Blokkades en talenten bespreekbaar te maken;
 • Oplossingsgerichtheid te stimuleren;
 • Te begeleiden bij het zetten van stappen;
 • Eigen professionele mogelijkheden en ethische grenzen te kennen en te bewaken;
 • Te functioneren in de driehoek: school, opvoeder, kind;
 • De sociale kaart in zijn/haar omgeving bij te houden en te benutten.

Trainers

Marianne van Zetten

Marianne werkt met veel enthousiasme en plezier als trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton) scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk 'de Verheldering' waarin ze mensen begeleidt t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Marianne verzorgt o.a. de Gevorderdenopleiding en diverse coachingsmodules. Zij heeft ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Heleen Iordens

Heleen Iordens is trainer in levenshouding en innovatie bij Novilo en Feli-X. Daarnaast is ze o.a. yogadocente en moeder van drie jonge kinderen. Na de pabo, een master tot gedragsspecialist en een geweldige wereldreis, werd ze leerkracht op een school voor natuurlijk leren. De school had als pijlers; systemisch werken, NLP en oplossingsgericht werk, zodoende nam “levenshouding” een grote plek in, in haar onderwijs.

Vol passie en idealen heeft zij deze innovatieve school mee helpen opbouwen. Ze deelt haar opgedane inzichten graag met anderen, omdat ze aan den lijve ondervonden heeft hoe waardevol het is om je levenshouding te ontwikkelen: niet alleen voor kinderen, maar ook voor jezelf.


Monique Leijten

Monique begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid. Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen. Een paar dagen per week werkt Monique als onderwijsadviseur binnen het voltijd hb onderwijs en begeleidt ze twice exceptionels. Daarnaast verzorgt ze voor Novilo de gevorderden opleiding tot talentbegeleider en geeft ze diverse kortere modules over hoogsensitiviteit en het coachen van hb kinderen.

Ervaringen

“Inspirerende module waarin veel handvatten worden aangereikt voor verschillende coachingsvaardigheden. Met name het veel oefenen met elkaar is erg leerzaam en waardevol.”

“Veel aan gehad. Veel kunnen oefenen. Goede boekentips. Trainer heeft veel verstand van zaken. Leuke deelnemers.”

“Heldere voorbeelden, in de praktijk toe te passen, fijn dat we feedback kregen op de opdrachten die we in praktijk hebben uitgevoerd.”

“Zeer praktisch gericht en direct uitvoerbaar in praktijk. Fijn om veel geoefend te hebben in de cursus en goede feedback op huiswerkopdrachten.”

“Tot nu toe beste module die ik heb gevolgd. Inspirerend, zet aan tot leren en rugzak weer goed gevuld!”

Data en locatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen.

We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag.
Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Groep A
21-09-2023
12-10-2023
16-11-2023

Groep B
10-10-2023
21-11-2023
19-12-2023

Groep C
13-12-2023
24-01-2024
13-03-2024

Groep D
02-02-2024
08-03-2024
05-04-2024

Groep E
26-03-2024
07-05-2024
04-06-2024

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Kosten en studiegids

Kosten:
Deze specialisatiemodule kost € 850,- te betalen vóór start van de module. Indien je je twee volle kalendermaanden voor de start van de opleiding inschrijft en betaalt, dan krijg je een vroegboekkorting van €100 en betaal je €750,-.
(Als de opleiding 15 januari start, dan geldt de vroegboekkorting dus tot 1 november.)

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Studiegids:

Andere suggesties…

 • Kenniscollege Coachingsvaardigheden

  Ontwikkelingsgericht begeleiden (van leerlingen, ouders en collega’s)

  Vanaf september ’23 online beschikbaar

Back To Top