skip to Main Content
088 208 0800

Quote

“Everyone holds his fortune in his own hands, like a sculptor the raw material he will fashion into a figure. But it’s the same with that type of artistic activity as with all others: We are merely born with the capability to do it. The skill to mold the material into what we want must be learned and attentively cultivated.” – Johann Wolfgang von Goethe

Vertaling: Iedereen heeft zijn geluk in eigen hand, zoals het ruwe materiaal waar een artiest een beeld van maakt. Maar hier geldt hetzelfde als bij dat soort artistieke activiteiten: we zijn geboren met het vermogen om het te doen. De vaardigheid om het materiaal in wat we willen te kneden moet geleerd worden en door inzet verfijnd.

Back To Top