skip to Main Content
088 0200 300

Hoe gaat het met talentbeleid op jouw school? Hoeveel meer- en hoogbegaafde leerlingen heb je in je klas? Hoe kun je hen begeleiden in een klas met nog dertig leerlingen? Hoe zorg je als school voor een passend beleid dat niet in een kast verdwijnt…. Dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de klas?

De wet passend onderwijs geldt ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze groep kinderen heeft vaak een andere onderwijsbehoefte dan hun klasgenoten. De druk vanuit de onderwijsinspectie neemt toe om passend onderwijs te bieden ook aan deze groep. Dit betekent dat de druk bij de scholen en leerkrachten om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze groep kinderen groot is en steeds groter wordt, terwijl de expertise vaak ontbreekt. Dit zien we ook terug in het onderzoek: 85% van de scholen biedt onderwijs dat niet voldoet aan de basisondersteuning. Slechts een zeer klein percentage biedt lichte en intensievere ondersteuning, veelal op S(B)O.

Ieder bovenschools bestuur is verplicht om passend onderwijs aan te bieden, ook aan meer- en hoogbegaafde kinderen (zie ook de kamerbrief ‘aanpak Toptalenten’ en de kamerbrief ‘hoogbegaafdheid en passend onderwijs’). Regelmatig zien we hiervoor een prachtig beleid in de kast liggen. De vraag is echter: handelt men in de dagelijkse lespraktijk zoals in het beleid staat beschreven?

De druk vanuit de onderwijsinspectie neemt toe en er wordt in het nieuwe inspectiekader niet alleen gevraagd naar de kwaliteit van zorg voor ‘de onderkant’. Bij een schoolbezoek zal de inspectie er juist ook een getalenteerde leerling uitpikken met de vraag: wat doen jullie daarvoor? Hoe is dit op uw scholen? Heeft u zicht op hoe de verhoudingen binnen de scholen onder uw bestuur liggen?

Naast de eisen van de inspectie is het van belang dat leerlingen op school kunnen blijven, niet thuis komen te zitten. Welke maatregelen heeft uw bestuur genomen om thuiszitters te voorkomen?

Een nulmeting
Novilo helpt u om zicht te krijgen op de manier waarop uw Talentbeleid werkt in de klas. Dit doen we door in eerste instantie de huidige stand van zaken in kaart te brengen door een nulmeting uit te voeren op uw scholen.

  • De nulmeting en beleidschecklist geven een duidelijk overzicht van scholen.
  • U krijgt zicht op wat er daadwerkelijk in de klas gebeurt.
  • U krijgt inzicht in hoeverre beleid is geïmplementeerd en wat de vervolgstappen kunnen zijn.
  • Mogelijkheid tot clustering van scholen op ondersteunings- en ambitieniveau om zo gezamenlijk naar een hoger plan getild te kunnen worden.Maak een afspraak met een van onze onderwijsadviseurs en vraag naar de mogelijkheden van een gratis nulmeting, inclusief observaties en een rapport, op één van uw scholen.

Starten met Talentbeleid? Zet stap 1!

De eerste stap maken op het gebied van Talentbeleid op school? Vraag hier het format aan dat je op weg zal helpen.

Stap 2 is snel gezet...

Onze onderwijsadviseur komt graag langs om advies te geven over het ontwikkelen en implementeren van Talentbeleid op uw school.

Back To Top