skip to Main Content

Heb jij of heeft jouw team in de afgelopen jaren een individuele of teamtraining gevolgd bij Novilo? Bijvoorbeeld de 7 uitdagingen of executieve functies en wil je wel eens een opfrisser? Wij hebben drie trainingspakketten samengesteld om kennis op te frissen, verdieping aan te brengen en ouders mee te nemen in de ontwikkeling. 

Een opfrisser! 
De lente staat voor de deur en daarom hebben wij een aantal frisse ‘opfris’trainingspakketten voor jullie samengesteld. Heb je nog geen introductie training gehad op school: ze zijn ook als basis te geven!

 

 

OPFRISTRAINING PAKKET 1: 

Training de 7 Uitdagingen – 1 dagdeel
Het doel: bestaande kennis opfrissen en het team informeren, inspireren en te motiveren.
De 7 uitdagingen zijn: overtuigingen, geheugen, motivatie, zelfstandig werken, samenwerken, frustratietolerantie en hiaten.

Je leert over de uitdagingen én met welke oplossingen je kunt begeleiden. Niet alleen onmisbaar voor de hb-ers op jouw school:  alle kinderen zullen hiervan profiteren. De leerstof wordt enthousiast en gericht aangeboden. Het handelen wordt geborgd onder de leiding van de ervaren trainer. Men gaat naar huis met een schat aan kennis en nieuwe inzichten en er is een plan opgesteld om morgen in de klas te starten.

Implementatiebijeenkomst – 1,5 uur
Het deskundige team van Novilo staat klaar om de vragen te beantwoorden en het team de stap te laten maken in haar professionele ontwikkeling en de opgedane kennis te borgen. Je krijgt tools om eventuele aanpassingen uit te voeren.

Ouderavond – 2 uur
Novilo zal een ouderavond voorzitten en daarin de organisatie en werkwijze introduceren. Daarna zullen de 7 Uitdagingen doorlopen worden of zullen enkele van deze uitdagingen naar keuze behandeld worden, zodat de ouders ook meegenomen worden in het ontwikkelingsproces dat zal plaatsvinden op school. Een ouderavond duurt maximaal 2 uur.

 

 

Maak als school binnen het SWV Kop van Noord-Holland gebruik van dit extra aantrekkelijk geprijsde aanbod. Neem contact op via onderstaand formulier.

OPFRISTRAINING PAKKET 2

Training klassenmanagement / effectief lesgeven – 1 dagdeel
Hoe maak je tijd vrij voor de begeleiding van het individuele kind? Hoe laat je dit structureel terugkomen op je weekrooster? In de opfristraining klassenmanagement / effectief lesgeven lopen we hier gezamenlijk doorheen om de puntje op de i te zetten of nieuwe leerkrachten op gang te helpen.

Aan de hand van praktische tips en tools en de kennis van het model Spiral Dynamics (bekijk hier de introductie over Spiral Dynamics door onze trainer Dick Verwij) leert het team haar kostbare lestijd nog effectiever te benutten.Daarna ligt de focus op compacten en verrijken – hoe kun je borgen dat de kerndoelen gehaald worden en de leerling ook de vrijheid krijgt om zich op die andere (plus)doelen te richten? Hoe bouw je dat gestructureerd in jouw weekrooster en in de weektaak van het kind zodat je jezelf en de leerlingen niet voorbij loopt.
Het resultaat:
Aan de hand van dat wat je geleerd hebt in de trainingen De 7 Uitdagingen en Klassenmanagement/effectief lesgeven ga je verder met het opbouwen van kennis om deze kinderen praktisch te kunnen begeleiden.

 

of kies 

Training kleuters met ontwikkelingsvoorsprong – 1 dagdeel
In veel trainingen merkten we dat de kleuterbouw andere vragen en behoeften had dan de rest van het team. Om deze reden hebben we ervoor gekozen hiervoor een aparte training op te zetten. Je ontvangt tips over hoe je met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong om kunt gaan, welke materialen geschikt zijn en hoe je meer uit je huidige materialen kunt halen. Ook het beeld van jonge genieën wordt getoetst aan de realiteit. De training heeft een hoog interactief gehalte en er komen verschillende werkvormen aan bod.

In deze training leer je:

 • Waarom vroegsignalering zo belangrijk is en hoe je dit vorm geeft
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen
 • Hoe kan ik extra tegemoet komen aan de kleuter en zijn leerbehoeften?
 • Kennismaken met de taxonomie van Bloom en deze toe te passen
 • Wat de rol is van de ouders en hoe je deze kan betrekken bij de ontwikkeling van het kind?

Training compacten & verrijken – 1 dagdeel
Vanuit het perspectief van de pedagogiek en psychologie: welke problemen komen leerkrachten tegen bij het begeleiden van begaafden? Hoe kun je borgen dat de kerndoelen gehaald worden en de leerling ook de vrijheid krijgt om zich op die andere (plus)doelen te richten? Hoe bouw je dat gestructureerd in jouw weekrooster en in de weektaak van het kind zodat je jezelf en de leerlingen niet voorbij loopt.
Het resultaat:
Aan de hand van wat je geleerd hebt in de trainingen De 7 Uitdagingen en Klassenmanagement/effectief lesgeven ga je verder met het opbouwen van kennis om deze kinderen praktisch te kunnen begeleiden. Je gaat in de training een praktisch plan schrijven voor één leerling of een cluster-groepje om daar morgen daadwerkelijk mee te gaan compacten en verrijken.

 • Hoe en wanneer ga je het voortoetsen plannen in jouw weekrooster?
 • Wanneer maak je plaats deze leerling actief te begeleiden?
 • Welk materiaal uit jouw kast ga je eerst aanbieden?
 • Hoe ga je om met de eisen en de begeleiding met het materiaal wat jij hebt uitgekozen voor deze leerling?

Dit betekent voor jullie:

 • Begeleiding in het schrijven van het plan,
 • De gestructureerde stappen om het compacten en verrijken echt toe te gaan passen.

Een raamwerk dat werkt voor jou om ook je andere materialen en methodes mee in te zetten om de leerling in de klas uit te dagen met zowel verdiepende als verbredende activiteiten.

Implementatiebijeenkomst – 1,5 uur
Het deskundige team van Novilo staat klaar om de vragen te beantwoorden en het team de stap te laten maken in haar professionele ontwikkeling en de opgedane kennis te borgen. Je krijgt tools om eventuele aanpassingen uit te voeren. Je krijgt een heldere kijk op wat jouw volgende stap is in onder andere het compacten en verrijken.

Ouderavond – 2 uur
Deze ouderavond gaat over het ontwikkelingsmodel Spiral Dynamics. Door zich bewuster te worden van de verschillende fases binnen Spiral Dynamics leren zowel de ouders als het team actieve keuzes maken om het kind te laten groeien en ontwikkelen.

Maak als school binnen het SWV Kop van Noord-Holland gebruik van dit extra aantrekkelijk geprijsde aanbod. Neem contact op via onderstaand formulier.

Heb je vragen? Neem contact op!

OPFRISTRAINING PAKKET 3

Training Executieve functies – 1 dagdeel
Onthoudt een kind alles van sterren en planeten, maar is hij vergeetachtig als het gaat om het meenemen van zijn spullen? Heeft je leerling moeite om zijn aandacht bij de taak te houden of überhaupt eraan te beginnen? Om een kind klaar te stomen voor de toekomst, zal het executieve functies moeten ontwikkelen: vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in het leven. Denk aan studie, werk, maar ook aan dagelijks terugkerende handelingen. De vaardigheden om een taak te starten, ermee bezig te blijven en erop terug te kijken hoe het beter kan, komen in deze training uitvoerig aan bod. Met de leerlijnen krijg je een instrument in handen waarmee je kunt signaleren én begeleiden op individueel niveau.

In deze training leer je:

 • Welke 11 executieve functies/vaardigheden er zijn
 • Inzicht te krijgen in je eigen ontwikkeling op dit gebied
 • Waarom sommige kinderen een andere ontwikkeling kunnen doorlopen
 • Hoe je de executieve functies per kind in kaart brengt zodat je deze doelgericht kunt begeleiden aan de hand van de leerlijnen executieve functies
 • Tips en praktische handvatten om de begeleiding in de klas en buiten de klas te optimaliseren

In de praktijk betekent dit dat:

 • De digitale leerlijnen direct kunnen worden ingezet in de leeromgeving om een kind in te schalen èn om te bekijken wat er nodig is om te groeien naar de volgende fase.
 • De leerkracht zich bewust wordt van zijn eigen ontwikkeling en daarin verder kan groeien
 • De leerkracht zich bekwaam en bij machte voelt om kinderen in te schalen en te begeleiden
 • Alle kinderen vanuit de groep gerichter en efficiënter op hun behoefte bediend kunnen worden

Om maximaal resultaat uit de begeleiding op school te halen wordt ook geadviseerd de ouders hierin te betrekken. Een ouderavond over executieve functies gericht op thuis- en schoolsituatie maakt de ontwikkelingsdriehoek school-ouder-kind compleet.

Implementatie bijeenkomst executieve functies 1,5 uur
Tijdens de implementatie bijeenkomst komen de opdrachten aan bod uit de trainingen Executieve functies en is er ruimte om met elkaar en de trainer tot antwoorden te komen op de nieuwe vragen uit de praktijk van de afgelopen weken op de werkvloer. De kennis van executieve functies wordt hiermee geborgd en specifieke vragen worden tijdens deze bijeenkomsten besproken. Vraagstukken dienen vooraf aan de trainer te worden doorgegeven. De duur van een intervisiemoment is ca. 2 uur.

Ouderavond – 2 uur
Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van executieve functies. Tijdens een ouderavond worden de ouders hierin meegenomen aan de hand van voorbeelden en oefeningen die zij zelf thuis kunnen doen om ontwikkeling tot stand te laten komen.

Maak als school binnen het SWV Kop van Noord-Holland gebruik van dit extra aantrekkelijk geprijsde aanbod. Neem contact op via onderstaand formulier.

Naast teamtrainingen, kun je ook individueel opgeleid worden bij Novilo. Wij hebben meerdere varianten van onze opleiding Talentbegeleider en driedaagse trainingen.

Opleiding Talentbegeleider
Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Volg de opleiding tot Talentbegeleider in het basisonderwijs.

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching. Wil je meer weten of wil jij je inschrijven? Klik dan hier voor de studiegids van deze opleiding (ook in het weekend of in de avonduren te volgen!).

 

In drie dagen de diepte in door middel van onze specialisatiemodules
Een specialisatiemodule is een driedaagse opleiding over verschillende onderwerpen op het gebied van talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid. Door het volgen van een specialisatiemodule kun je je specialiseren op een bepaald gebied. Er zijn talloze onderwerpen waaruit je kunt kiezen waaronder: Executieve functies, Mindset, Slimme kleuters, Coachingsvaardigheden, Plusklas opzetten, Dabrowski, etc. Klik hier voor het totale aanbod en om je in te schrijven

 

Back To Top