skip to Main Content
088 208 0800

Hoe kun je als school talentbeleid opzetten en implementeren? Dat blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd eenvoudig. Novilo begeleidt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen, implementeren en het uitvoeren van beleid op het gebied van de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Trajecten = maatwerk

Geen school is hetzelfde. Van de honderden trajecten die wij inmiddels hebben mogen uitvoeren, is geen enkele hetzelfde. Onze onderwijsadviseur komt langs op school om goed in kaart te brengen wat de wensen en behoeften zijn op school of binnen het bestuur. Wanneer nog niet goed helder is op welk niveau de school ondersteuning biedt, kunnen we als onderdeel van onze dienstverlening, een nulmeting uitvoeren. Met deze nulmeting brengen we overzichtelijk in kaart welke onderdelen nog extra aandacht behoeven.

Samen bekijken wij wat vervolgstappen zijn en stellen we een traject samen dat vaak uitgespreid wordt over meerdere leerjaren. Op basis van dit plan maken wij een offerte.

Vragen als:

 • Op welk niveau opereert de school?
 • Waar wil men dat de ondergrens van dat niveau ligt?
 • Met andere woorden wat wordt de definitie van de basisondersteuning?
 • Waar ligt de ambitie van de school?
 • Hoe start ik een plusklas?
 • Hoe creëer ik een voltijds hb afdeling?
 • Hoe kunnen we dit eventueel bovenschools  geregeld krijgen?
 • Hoe creëren we binnen ons bestuur of samenwerkingsverband een dekkend ondersteuningscontinuum?

Maar zeker ook de praktische vragen komen aan bod:

 • Hoe en wanneer signaleren we?
 • Hoe differentiëren we, als de methode dit niet (volledig) toelaat?
 • Hoe ga ik om met ouders?
 • Wanneer laten we een leerling toe in de plusklas?
 • Hoe zorg ik voor een goede doorstroom naar het VO? (onze VO tak is gespecialiseerd op begeleiding in het VO)
 • Hoe stel ik mijn beleid op?
 • Hoe zorg ik ervoor dat onze leerkrachten vaardig(er) worden in het begeleiden van cognitief getalenteerde kinderen?

Zo brengen wij het niveau, de wensen en de te nemen stappen in kaart middels een uitgebreide rapportage inclusief aanbevelingen.

Op elk vlak zullen er vragen en behoeften zijn. Wij kijken met jullie naar welke stappen we zullen moeten ondernemen om aan elke behoefte te kunnen voldoen. Soms duurt een traject dan ook wel een aantal jaren. Wij begrijpen namelijk ook dat dit niet het enige is waar je je mee bezig moet/kan houden gedurende een schooljaar. Onze flexibiliteit in wanneer jullie wat wensen op te pakken is dan ook erg groot. Wij begeleiden jullie met veel enthousiasme en plezier echter jullie blijven leading!

Samen bekijken wij wat vervolgstappen zijn en stellen we een traject samen dat vaak uitgespreid wordt over meerdere leerjaren. Op basis van dit plan maken wij een offerte.

Back To Top