skip to Main Content

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

In de module wordt een koppeling gemaakt tussen theorieën op het gebied van gedragsproblemen en die met betrekking tot specifieke gedragsproblemen zoals die voorkomen bij hoogbegaafde en/of getalenteerde leerlingen.

De drie preventieniveaus voor het omgaan met gedragsproblemen zullen aan bod komen. Behandeld wordt wat je schoolbreed, groepsbreed en op individueel niveau kunt inzetten om gedragsproblemen te voorkomen of aan te pakken. Elke bijeenkomst zal een combinatie zijn van kennisoverdracht enerzijds en het trainen van vaardigheden anderzijds. Het is de bedoeling dat elke deelnemer tijdens de opleiding met een praktische casus van een individuele leerling aan de slag gaat.  Tussen de bijeenkomsten door wordt er van de deelnemers verwacht dat ze een praktijkopdracht uitvoeren.

Leerdoelen

Na afloop weet je…

  • Welke fasen in de groepsvorming een groep doorloopt
  • Hoe je een gedragsprobleem op handelingsgerichte wijze analyseert
  • Hoe je de best passende gedragsinterventie voor een leerling kiest
  • Hoe je de cyclus van het handelingsgericht werken doorloopt bij het aanpakken van een gedragsprobleem
  • Wat een getalenteerde leerling nodig heeft boven op de reguliere groepsaanpak (heeft die dan altijd wat nodig? Of kan die wat nodig hebben?)

Data & Locatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.

Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Vrijdag 22 maart 2019
Vrijdag 12 april 2019
Vrijdag 17 mei 2019

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Foto Lilian Snijders

Lilian Snijders

ECHA specialist, opleider Beeldcoaching, Ambulant begeleider cluster4.

Lilian heeft ruime ervaring in het cluster 4 onderwijs en is al jaren ambulant begeleider bij de AED in Leiden. In haar werk staat het begeleiden van de processen rondom zorgleerlingen centraal. Naast haar werk als ambulant begeleider is Lilian eigenaar van Piecke, een bureau voor bijzondere onderwijsvragen.

Foto Marijne Sammels

Marijne Sammels

Orthopedagoog, opleider Beeldcoaching

Marijne heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedragsproblemen en hoogbegaafdheid. Als gedragswetenschapper cluster 4 biedt zij vanuit de AED in Leiden al jaren ambulante begeleiding aan voorschoolse voorzieningen en in het basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelt en geeft Marijne diverse workshops en scholingen waaronder de opleiding Beeldcoaching vanuit haar bedrijf Coach in Beeld.

Ervaringen

Lilian, Barbara en Marijne verzorgen voor het eerst deze specialisatiemodule. We zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Back To Top