skip to Main Content

Een nieuwe module over de uitdagingen van het hoogbegaafde kind in groep 3

Groep drie is voor het hoogbegaafde kind een belangrijke groep. Het zelfstandig werken hangt af van motivatie en de ontwikkeling van de executieve functies. Het leesonderwijs komt veelal op een andere manier op gang. De motoriek hangt samen met het spiergeheugen en vormt een belangrijke rol in het schrijfonderwijs en de automatisering van het rekenen en lezen.

Welke tools kun jij als leerkracht inzetten om deze kinderen passende begeleiding te bieden? Welke vormen van verrijkingsmaterialen kun je inzetten en wat vraagt dit van jouw leerkrachtgedrag? Hoe signaleer je deze kinderen? Welke executieve functies vragen explicieter aandacht in groep drie en hoe train je deze bij het kind? Hoe krijg je het lezen op gang bij kinderen waarbij de motivatie ontbreekt? Welke leesdata kun je gebruiken om het hoogbegaafde kind te signaleren en hoe hangt dit samen met het automatiseringsproces?

Leerdoelen

  • Kun je de hoogbegaafde derde groeper beter signaleren

  • Herken je de executieve functies waarop in groep drie veel beroep gedaan wordt en kun je het kind hierin begeleiden

  • Heb je inzicht in het automatiseringsproces en kun je ervoor zorgen dat dit geen hiaat wordt

  • heb je inzicht in divers verrijkingsmateriaal.

  • Heb je inzicht om het leesproces bij het slimme kind op te starten en verder te begeleiden

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.

Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Groep B

24 maart 2020
21 april 2020
26 mei 2020

Investering
Deze specialisatiemodule kost € 795,- te betalen vóór start van de module. Indien je je inschrijft en betaalt vóór 1 december 2019 krijg je een vroegboekkorting en betaal je € 695,-.
Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

De trainer

Monique Leijten begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid.

Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen.

Een paar dagen per week werkt Monique als mentor op Wittering.nl en verzorgt ze het creatieve aanbod voor de bovenbouw leerlingen. Daarnaast verzorgt Monique voor Novilo de opleiding tot Talentbegeleider Basisonderwijs en geeft ze het kenniscollege en de module over hoogsensitiviteit.

Schermafbeelding 2019-04-24 om 13.43.04
Back To Top