skip to Main Content

Slimme kleuters in de groep, een grote uitdaging!

We weten steeds beter hoe belangrijk het is om direct in groep 1 aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, mogelijk hoogbegaafdheid, staat in de belangstelling. Steeds meer begeleiders, trainers, leerkrachten en scholen houden zich er mee bezig. Dankzij literatuur, artikelen en congressen zijn kleuterleerkrachten vaak al goed op de hoogte. Toch blijft de brandende vraag: ‘hoe kunnen wij slimme kleuters herkennen en hen bieden wat ze nodig hebben?’

Zit jij ook te springen om duidelijke richtlijnen bij het signaleren, praktische handvatten voor een passend aanbod en tips om dit uit te voeren in een volle kleuterklas met zoveel verschillende leerbehoeftes? Ben je benieuwd hoe je die nieuwsgierige allesweters gemotiveerd kan houden? Wil je kinderen die onderpresteren goed begeleiden? Wil je leren hoe je spel en cognitieve uitdaging in balans houdt? Hoe je kleuters met een voorsprong ook sociaal emotioneel goed kunt begeleiden?

In deze specialisatiemodule komt dat allemaal aan bod. De theorie is ondersteunend en verschaft je een goed inzicht. De nadruk ligt op het toepassen in de praktijk. Je gaat aan de slag met methodes en materialen, je leert hoe je een rijke leeromgeving creëert, hoe je uitdagende opdrachten ontwikkelt en het creatieve denkvermogen aanspreekt.

Leerdoelen

Na afloop kun je…

  • Een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en een goed onderbouwd stappenplan opstellen om te komen tot een helder advies.
  • Onderwijs in een reguliere of exclusieve setting zo vormgeven, dat je tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Uitdagende leeractiviteiten ontwerpen waarbij je een beroep doet op vaardigheden in de hogere denkorde.

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.

Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Groep A = VOL
11-10-2019
22-11-2019
10-01-2020

Groep B
11 december 2019
5 februari 2020
25 maart 2020

Investering
Deze specialisatiemodule kost € 795,- te betalen vóór start van de module. Indien je je inschrijft en betaalt vóór 1 september 2019 krijg je een vroegboekkorting en betaal je € 695,-.
Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

 

Foto Cora Hansen

Cora Hansen

Cora is een gedreven en enthousiaste trainer en leerkracht. Het onderwijs aan jonge kinderen gaat haar aan het hart en zij heeft zich gespecialiseerd in het onderwijs aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Haar trainingen kenmerken zich door vele praktische handvatten die in elke onderbouwgroep inzetbaar zijn. Cora was jarenlang leerkracht van een groep ‘slimme kleuters’ en werkt nu parttime in een reguliere kleutergroep. Haar ervaringen met het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van deze kleuters deelt ze graag in deze specialisatiemodule!

Haar kennis en ervaring draagt ze graag over, als trainer onder haar bedrijfsnaam ‘Onderwijskrachtig’. Sinds enkele jaren werkt Cora ook als trainer voor Novilo. Ze komt op scholen om leerkrachten en teams te trainen, verzorgt het kenniscollege ‘slimme kleuters’ en deze driedaagse module.

Ervaringen

”Er is veel tijd voor toepassing in de eigen praktijk.”

”Duidelijk door zijn eenvoud en helderheid: uitgebreid qua inhoud, goed in de praktijk toe te passen en veel inkijkmateriaal.”

”Grote afwisseling tussen luisteren en zelf aan de slag gaan.”

Back To Top