skip to Main Content
088 208 0800

David Leinwand recte Rein werkt sinds augustus 2015 bij Novilo als trainer en onderwijsadviseur. Hij traint, begeleidt en adviseert scholen en ouders. Voorheen was hij zo’n tien jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. ”Het geeft mij veel voldoening sturend onderdeel te zijn van de leerprocessen van kinderen en volwassenen.”

”Bij Novilo krijg ik nu de kans mijn bereik aanzienlijk te vergoten door de leerlingen via de leerkracht te begeleiden. Als ervaringsdeskundige ken ik het belang onderwijs te krijgen dat aansluit bij de behoeften van het kind. Begeleiden waar dat nodig is en uitdagen waar dat kan. Novilo is een bedrijf dat hands-on praktische onderwijsoplossingen levert. Als leerkracht heb ik gezien dat dit werkt. Vanuit deze Novilo-visie zie ik er naar uit om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland als geheel en het levensgeluk van het (schoolgaande) kind in het bijzonder.” 

Back To Top