skip to Main Content
088 208 0800

”Binnen Novilo ben ik verantwoordelijk voor financiën en office management. Als voormalig docent lichamelijke opvoeding enerzijds en salesmanager in de grillige wereld van de ICT, consumentenelectronica en (electronische) gadgets anderzijds, heb ik de ideale match gevonden tussen het onderwijs en het zakenleven. Ik voel me als een vis in het water binnen een inspirerend team van mensen en relaties.”

Back To Top