skip to Main Content
088 0200 300

Jeroen is specialist hoogbegaafdheid en sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is docent voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzetten van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidde en adviseerde. Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+.

Back To Top