skip to Main Content
088 0200 300

Als museumdocent werkte Monique met de meest getalenteerde kunstenaars in opleiding. Vanuit die ervaring wilde ze creatieve begaafdheid, de bijbehorende persoonskenmerken en het vermogen tot creëren verder onderzoeken. Ze specialiseerde zich in hoogbegaafdheid waarbij ze creativiteit en sensitiviteit als rode draad door haar onderzoeken liet lopen. Monique vestigde zich als zelfstandig talentbegeleider waarbij ze zowel individuele als groepsbegeleiding aanbiedt en op creatieve wijze vormgeeft aan de ondersteuningsbehoefte van de kinderen, jongeren en volwassenen in haar praktijk.

Als trainer bij Novilo geeft Monique de jaaropleiding basisonderwijs, de specialisatiemodule hoogsensitiviteit en diverse andere kennismodules.

Back To Top