skip to Main Content
088 208 0800

Het belang van talentbeleid (14-7-2014)

Hoe de terugkoppeling wordt gerealiseerd tussen plusklas en regulier moet worden opgenomen in het beleidsplan van de school. Beleid is vaak iets waar pas over na wordt gedacht als er zaken niet duidelijk zijn. Scholen starten vol goede moed met…

Lees Meer

Ontwijkgedrag in de plusklas

We hebben gezien hoe ontwijkgedrag van een leerling kan zorgen voor een verstoring in de communicatie tussen ouders en de docent. Overigens is dit geen kwade wil van de leerling. Deze is slechts bezig zoveel mogelijk ongemak te vermijden en…

Lees Meer

Een vorm van ontwijkgedrag aangepakt

Vorige week hebben we het al gehad over ontwijkgedrag en waar het vandaan kan komen. Feitelijk hebben we het in deze context over een leerling die niet weet om te gaan met uitdagende stof omdat de benodigde vaardigheden nooit goed…

Lees Meer

Ontwijkgedrag. Waar komt het vandaan?

In het onderwijs komt het nog wel eens voor dat een leerling opvallend gedrag gaat vertonen, vaak betreft het ongewenst gedrag. In zo een geval kan het zo zijn dat blijkt dat de leerling al een lange tijd stof aangeboden…

Lees Meer

Hoe krijg je een leerling aan het werk?

  Een leerling die door faalangst moeilijk tot werken komt of motivatieproblemen heeft, kun je het beste begeleiden door kleine opdrachten te geven die voor de leerling haalbaar zijn. Hoe groter de problematiek, des te kleiner moeten deze opdrachten zijn.…

Lees Meer

Gedrag en de consequenties ervan

Om de verantwoordelijkheid terug te krijgen bij de leerling is het van belang dat de leerling de juiste consequenties ondervindt bij gewenst en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren door volwassenen, want 'zo hoort het nu eenmaal'.…

Lees Meer

Verrijking hoort erbij!

Zorg dat alle leerlingen voor 100 % deel uit blijven maken van de groep. Er zijn helaas te veel voorbeelden van leerlingen die met verrijkingswerk ergens in de hoek gezet worden (of zelfs op de gang) om vervolgens volkomen te vervreemden…

Lees Meer

De lange termijn opgedeeld

  Leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn doorgaans niet bezig met de lange termijn. Dit heeft voornamelijk te maken met de hersenontwikkeling van kinderen. Het vermogen te plannen op de lange termijn wordt pas laat in de…

Lees Meer
Back To Top