skip to Main Content
088 0200 300

Lesgeven zonder stress = leren zonder stress!

Te veel gegeven en te weinig gekregen? Herken de signalen van een burn-out op tijd! Door: Sandra Voetelink ‘Leerkracht zijn’ is een beroep van veel geven, veel prikkels en veel verwachtingen waar je aan wilt voldoen. Je werkt met veel verschillende mensen:…

Lees Meer

Slim belonen

Wanneer je beloont is het van belang te belonen op zo een manier dat de leerling dit waardeert. Een energieke leerling die graag in het middelpunt van belangstelling staat zal niet enorm warm lopen voor een uur vrij lezen als beloning.

Lees Meer

Motiveren door beloning?

Het belonen van een kind of een beloning in het vooruitzicht stellen wanneer een kind aan het werk gaat wordt nog wel eens gezien als ‘omkoping’. Het zou een zwaktebod zijn van de begeleider om op deze wijze een kind in beweging te brengen. Veel beter is het om te appelleren aan de intrinsieke motivatie van het kind, maar het gebrek hieraan is juist de reden dat het kind niet in beweging komt.

Lees Meer

Wat bedoel je met ‘saai’…?

Stof kan voor een leerling te moeilijk zijn, te makkelijk of gewoonweg niet interessant. Als leerkracht hoor je deze woorden echter zelden. Wat je wel vaak hoort is ‘saai’, waarbij je als docent wordt geacht hier iets aan te doen.

Lees Meer

Wat kun je doen om een leerling te motiveren?

Wat gebeurt er nu in het hoofd van een kind, of elk mens eigenlijk, als er ongewenst gedrag wordt vertoond? Je kan het bekijken als een weegschaal, waarbij de ene kant van de weegschaal wordt gevuld met motivaties die ongewenst gedrag naar voren brengen en de andere kant van de weegschaal wordt gevuld met motivaties die gewenst gedrag naar voren doen komen.

Lees Meer

Richtlijnen voor een plusklas

Zorg voor structuur en een lijn in het programma. Vaak verwordt een plusklas tot een soort bezigheidstherapie voor getalenteerde kinderen. Zorg dat je helder hebt wat je doelen zijn met de plusklas en de kinderen. Immers wil je als school dat de plusklas de leerlingen stimuleert om vaardigheden aan te leren, die in het reguliere onderwijs voor deze groep leerlingen te weinig worden aangesproken.

Lees Meer

Omgaan met een negatieve overtuiging

We weten dat wanneer we een negatieve overtuiging bespeuren bij een leerling, deze niet zomaar is om te zetten in een positieve overtuiging. Maar als leerkracht moet je wel in gesprek met de leerling, de twee kern principes voor succes…

Lees Meer
Back To Top