skip to Main Content
088 208 0800

Wat dieper in ‘Matchen & Stretchen’

Het is van belang om het concept Matchen en Stretchen mee te nemen in de begeleiding. Dit concept komt voort uit meervoudige intelligentie. Hierbij geldt de aanname dat er acht verschillende talenten zijn die mensen kunnen hebben. Sommige van deze…

Lees Meer
Back To Top