skip to Main Content
088 208 0800

Het belang van talentbeleid (14-7-2014)

Hoe de terugkoppeling wordt gerealiseerd tussen plusklas en regulier moet worden opgenomen in het beleidsplan van de school. Beleid is vaak iets waar pas over na wordt gedacht als er zaken niet duidelijk zijn. Scholen starten vol goede moed met…

Lees Meer

Ontwijkgedrag in de plusklas

We hebben gezien hoe ontwijkgedrag van een leerling kan zorgen voor een verstoring in de communicatie tussen ouders en de docent. Overigens is dit geen kwade wil van de leerling. Deze is slechts bezig zoveel mogelijk ongemak te vermijden en…

Lees Meer

Richtlijnen voor een plusklas

Zorg voor structuur en een lijn in het programma. Vaak verwordt een plusklas tot een soort bezigheidstherapie voor getalenteerde kinderen. Zorg dat je helder hebt wat je doelen zijn met de plusklas en de kinderen. Immers wil je als school dat de plusklas de leerlingen stimuleert om vaardigheden aan te leren, die in het reguliere onderwijs voor deze groep leerlingen te weinig worden aangesproken.

Lees Meer

Verrijken

Zorg als school dat je bij verrijken niet doorslaat naar één kant. De neiging bestaat vaak dat er of heel veel aandacht wordt besteed aan de zwaktes van een leerling (wat heel demotiverend werkt) of er wordt heel veel aandacht besteed aan de sterke kanten van een leerling, waardoor deze leerling het gevoel krijgt onoverwinnelijk te zijn.

Lees Meer
Back To Top