skip to Main Content
088 208 0800

Slim belonen

Wanneer je beloont is het van belang te belonen op zo een manier dat de leerling dit waardeert. Een energieke leerling die graag in het middelpunt van belangstelling staat zal niet enorm warm lopen voor een uur vrij lezen als beloning.

Lees Meer

Motiveren door beloning?

Het belonen van een kind of een beloning in het vooruitzicht stellen wanneer een kind aan het werk gaat wordt nog wel eens gezien als ‘omkoping’. Het zou een zwaktebod zijn van de begeleider om op deze wijze een kind in beweging te brengen. Veel beter is het om te appelleren aan de intrinsieke motivatie van het kind, maar het gebrek hieraan is juist de reden dat het kind niet in beweging komt.

Lees Meer

Wat bedoel je met ‘saai’…?

Stof kan voor een leerling te moeilijk zijn, te makkelijk of gewoonweg niet interessant. Als leerkracht hoor je deze woorden echter zelden. Wat je wel vaak hoort is ‘saai’, waarbij je als docent wordt geacht hier iets aan te doen.

Lees Meer

Wat als je kind het moeilijk krijgt op het voortgezet onderwijs?

Als een hoogbegaafde leerling vastloopt, dan is dat in de meeste gevallen in de derde of vierde klas van het voortgezet onderwijs. Zowel op de basisschool als op de middelbare school heeft het kind met slechts één strategie volstaan. ‘Ik kijk ernaar en ik weet het..
In de derde en vierde klas van het voorgezet onderwijs gaat het tempo ineens omhoog en wordt ook de hoeveelheid werk groter, met als gevolg dat voor het eerst in zijn of haar leven uw kind ondervindt hoe het is als de strategie niet meer werkt.

Lees Meer

Hoe zorg je dat jouw kind zijn of haar geheugen aanspreekt?

Je kunt je kind helpen in het trainen van zijn of haar geheugen. Probeer eens een bal over te gooien terwijl het de tafels opzegt. Daag je kind uit om dit te doen terwijl het een voetbal hoog houdt, of een tafeltennisballetje met een batje. Door het bewuste denkvermogen op de activiteit te richten zal het kind de tafels sneller automatiseren.

Lees Meer

Wat kun je doen om een leerling te motiveren?

Wat gebeurt er nu in het hoofd van een kind, of elk mens eigenlijk, als er ongewenst gedrag wordt vertoond? Je kan het bekijken als een weegschaal, waarbij de ene kant van de weegschaal wordt gevuld met motivaties die ongewenst gedrag naar voren brengen en de andere kant van de weegschaal wordt gevuld met motivaties die gewenst gedrag naar voren doen komen.

Lees Meer

Formuleer goed je doelen in je talentbeleid

Plaats in het beleid de vaardigheidsdoelen duidelijk boven de inhoudsdoelen. Belangrijk is dat de leerling vaardigheden opdoet als leren omgaan met tegenslag en het aanwenden van het geheugen. Ondergeschikt daaraan is de inhoud. Beslis welke vaardigheidsdoelen voor jullie school belangrijk zijn om na te streven en stem daar de inhoudsdoelen op af. Doe je dit andersom, dan maak je van een middel een doel.

Lees Meer

Maak je kind eigenaar van het eigen proces

Docenten kunnen binnen het onderwijs de leerling wat loslaten als zijn of haar schoolresultaten dit toelaten. Als ouder kun je dit principe thuis ook toepassen. Spreek met je kind bij aanvang van het schooljaar af dat er consequenties vastzitten aan het niveau van de cijfers die het haalt.

Lees Meer

Richtlijnen voor een plusklas

Zorg voor structuur en een lijn in het programma. Vaak verwordt een plusklas tot een soort bezigheidstherapie voor getalenteerde kinderen. Zorg dat je helder hebt wat je doelen zijn met de plusklas en de kinderen. Immers wil je als school dat de plusklas de leerlingen stimuleert om vaardigheden aan te leren, die in het reguliere onderwijs voor deze groep leerlingen te weinig worden aangesproken.

Lees Meer

Werken aan een succeservaring

Zorg dat je succes opbouwt met je kind. Ga werken aan de successpiraal, zodat je kind al met kleine stapjes kan leren hoe het is om na ergens moeite voor te hebben gedaan een succeservaring te hebben. Dit kan zoiets zijn als eens tien minuten langer de kamer opruimen dan wat het kind normaal gesproken is gewend. Of om eens een tijdje langer te luisteren naar iemand in plaats van meteen met het eigen verhaal van wal te steken.

Lees Meer
Back To Top