skip to Main Content
088 208 0800

Verrijken

Zorg als school dat je bij verrijken niet doorslaat naar één kant. De neiging bestaat vaak dat er of heel veel aandacht wordt besteed aan de zwaktes van een leerling (wat heel demotiverend werkt) of er wordt heel veel aandacht besteed aan de sterke kanten van een leerling, waardoor deze leerling het gevoel krijgt onoverwinnelijk te zijn.

Lees Meer
Back To Top