skip to Main Content
088 0200 300

Talent-Vaardig: ook voor ouders!

screenshot-2016-11-10-13-59-48‘Talent-Vaardig’ – nu ook voor ouders!

Yvonne Buijsen heeft een nieuw boek uitgebracht: Talent-Vaardig voor ouders.

Wil je meer weten over executieve functies en hoe je je kinderen kunt helpen bij het ontwikkelen van deze functies? Yvonne Buisen geeft binnenkort een kenniscollege voor Novilo over dit onderwerp. Je kunt je nog aanmelden! 

Een recensie door Marrigje de Bok:

Kyra helpt haar moeder in de keuken, vandaag mag ze de komkommer snijden. Trots gaat ze aan het werk. Maar als ze ziet dat haar plakjes schuin en ongelijk worden, gooit ze het mesje op de grond en stampt ze de keuken uit. ‘Ik doe dit nooit meer!’

Teun maakt een bende van zijn kamer en moet zondagavond gaan opruimen. Hij ziet er echt tegenop en verzint tientallen uitvluchten. Hij draait en rekt de tijd zo lang, dat er flinke irritatie tussen hem en zijn moeder ontstaat.

Stijn heeft moeite met Latijn en Wiskunde. Hij redt het niet meer met alleen goed luisteren in de les. Hij probeert strategieën uit, maar loopt vaak vast. Het is een chaos in zijn hoofd en hij maakt zich zorgen. Misschien gaat hij niet over naar de vijfde klas.…..

Dit zijn enkele cases uit het boek ‘Talent-Vaardig’ voor ouders van Yvonne Buijsen-Duran. Ouders van hoogbegaafde kinderen zullen ongetwijfeld veel herkennen in Kyra, Teun en Stijn. En als ze al wat jaren ervaring hebben met de uitdagingen van hun kinderen, in de opvoeding en de schoolloopbaan, weten ze hoeveel factoren er meespelen in deze situaties. Perfectionisme, faalangst, vaste overtuigingen, flexibiliteit, taakgerichtheid, concentratie, doorzettingsvermogen, zelfstandig werken, leerstrategieën, geheugengebruik, planning en metacognitie….daar kunnen hoogbegaafde kinderen wel wat steun kunnen gebruiken. Van hun leerkrachten en begeleiders en zeker ook van hun ouders.   

Yvonne Buijsen schreef in 2013  geleden het boek ‘Talent-Vaardig’ voor professionals. In haar praktijk in Roosendaal geeft ze trainingen waarmee het certificaat ‘Talent-Vaardig-begeleider’ te behalen is.

Maar die ouders thuis, die steeds maar weer met dezelfde kwesties worstelen, geen deskundige zijn maar al doende moeten leren…steeds vaker hoorde Yvonne dat ook die ouders behoefte hebben aan uitleg, kennis en inzicht en vooral aan direct toepasbare tips en tools.

Dat is dan ook wat Yvonne met de ouderversie van dit boek wil bieden. ‘Talent-Vaardig’ voor ouders begint, net als het boek voor professionals, met een stevige theoretische basis. Verschillende modellen over hoogbegaafdheid passeren de revue, inclusief ‘het model van Duran’ – dat Yvonne zelf ontwikkelde. Belangrijk daarin zijn de interne factoren die bij hoogbegaafdheid een rol spelen: intrinsieke motivatie, faalangst, concentratie, doorzettingsvermogen, stressgevoeligheid, werk- en leerstrategieën. Die factoren combineert zij met ‘de7 uitdagingen’ van Tijl Koenderink en met bijpassende executieve functies.

Daarna belicht het boek enkele punten die altijd belangrijk zijn als basis: houdt rekening met de speciale karaktereigenschappen en denkvermogen van je kind, gebruik een respectvolle communicatie, biedt duidelijke doelstellingen en geef passende feed-back.

Vervolgens legt Yvonne Buijsen uit hoe je thuis, samen met je kind, een plan van aanpak kan maken. En ze beschrijft concrete interventies bij alle interne factoren uit haar model.  

Dit boek geeft inzicht in het functioneren van je kind. Het geeft ook verklaringen voor de strubbelingen, zoals die steeds terugkerende frustratie, het uitstelgedrag, of dat soms zo selectieve luisteren en concentreren. Het boek kan voor ouders een grote steun in de rug zijn. Om enerzijds de uitdagingen het hoofd te bieden, anderzijds samen met hun kind een manier te vinden om hun talenten tot bloei te laten komen.

Talent-Vaardig voor ouders, door Yvonne Buijsen. Yvonne heeft de opleiding Talentbegeleider bij Novilo gevolgd.

Back To Top