skip to Main Content
088 208 0800

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze verkorte opleiding tot Talentbegeleider VO geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen/erkennen en om hen de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Ben je werkzaam bij het samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen? Meld je dan hier aan:

Wat levert deze opleiding je op?

Als docent of begeleider ben je in staat om getalenteerde leerlingen effectief te begeleiden.

Na deze opleiding kun je:

 • Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden.
 • Talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en coördineren.
 • Collega’s en ouders inspireren en informeren.
 • Je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
 • Kinderen in en/of buiten de lessituatie effectief te begeleiden.
 • Vraagbaak zijn voor de rest van het personeel in zaken betreffende cognitief talent.
 • Een talent-beleidsplan en behandelingsplan schrijven en beoordelen.
 • Leerlingen effectief coachen.
 • Complexe casuïstiek analyseren.
 • Op basis van afgegeven signalen een diagnose stellen voor effectieve remediëring.

De opbouw van de opleiding:

 • Vijf opleidingsdagen
 • Maximaal 8 kenniscolleges/masterclasses
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en keuzeopdracht

Studiegids

Download de studiegids voor de indeling van de opleidingsdagen en verdere informatie zoals o.a. begeleiding, studiemateriaal en studiebelasting.

Digitale leeromgeving

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding toegang tot het online deelnemersportaal. In deze portal vind je diverse zaken als: studieblokken per dag, handouts, follow-ups, tijdens dagen gebruikte materialen en informatie te vinden. Verder vind je er een link naar ons videoportal met opgenomen kenniscolleges.

 

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • De opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • Getalenteerde leerlingen te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • Collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • Talentbeleid te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • Je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

De opleiding Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs wordt verzorgd in Amsterdam. De locatie wordt in overleg bepaald.

Tevens verzorgen we regelmatig onze opleiding op locatie (incompany). Neem contact op met een studie-adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Data opleidingsdagen

Start januari 2023 | Amsterdam

Opleidingsdagen:

Dag 1: 25-01-2023
Dag 2: 22-02-2023
Dag 3: 22-03-2023
Dag 4: 19-04-2023
Dag 5: 17-05 -2023

Let op: deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

Investering 

De opleiding kost € 2.750,-.

Er gelden andere prijzen voor deelnemers aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Voor deze deelnemers draagt het samenwerkingsverband de helft van de kosten bij het afronden van de opleiding.

Trainer

Elly Gerritsen-Kornet

Elly Gerritsen-Kornet gunt mensen de tijd om zichzelf te ontplooien in een creatief proces waarin intrinsieke motivatie getriggerd wordt door de poëzie van het contact en uitdaging bepaald wordt aan de hand van persoonlijke verhalen. Stof tot nadenken aangeboden wordt in verdiepende gesprekken en eerlijke openheid hoog in het vaandel staat. Voordat Elly aan de slag ging als trainer bij VO op Niveau en Novilo gaf ze 14 jaar les als muziek en CKV-docent op middelbare scholen. Ze is coach van creatief begaafde kinderen en jongeren, studeerde muziekwetenschap met een minor theater, dans en dramaturgie, werkte in de opera- en danswereld en zwaait graag als koordirigent.

Mirjam Kabki Mirjam Kabki

Mirjam Kabki (1975) is ECHA specialist hoogbegaafdheid en is sinds 2013 trainer, opleider en materiaalontwikkelaar voor Novilo. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk, MK Talentbegeleiding, waarin ze begaafde scholieren en jongvolwassenen begeleidt. Terwijl ze een aantal jaar geleden leerlingen vooral studievaardigheden bijbracht en samen met de leerling op zoek ging naar de motivatie voor school, kijkt ze inmiddels in toenemende mate naar de échte behoeften van de leerling en ontdekt ze steeds vaker een mismatch met het onderwijs. Ze gaat dan in gesprek met school, leerling, ouders en eventuele hulpverlening om een zo passend mogelijke oplossing te vinden voor alle betrokkenen, maar in de eerste plaats de leerling. Onderwijsvernieuwing dan ook is een van Mirjams passies. Verder is Mirjam ECHA/RITHA scriptiebegeleider en is ze mede-auteur van het artikel 'De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren (CCL): Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek (2019) in opdracht van het Ministerie van OCW.

5 opleidingsdagen

5 – 8 uur per week

8 – 16 deelnemers

Amsterdam

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over deze opleiding? Of twijfel je of deze opleiding bij jou past? Je kunt altijd contact met ons opnemen:

088-208 0800

Of maak een belafspraak met één van onze studieadviseurs.

Ken jij iemand die die deze opleiding ook interessant vindt?

Back To Top