skip to Main Content
088 208 0800

Hoe kun je als leerkracht of mentor met dertig leerlingen in een klas goed klassenmanagement voeren? En al helemaal wanneer daaronder diverse leerlingen met een rugzakje, zoals hoogbegaafden, zitten? Hoe voorkom je dat HAVO/VWO-leerlingen tussen eind tweede klas en begin vierde klas hun cijfers zien kelderen, of erger nog, volkomen passief worden en afstromen?

Het zijn vragen die je als onderwijsprofessional vast herkent vanuit jouw dagelijkse schoolpraktijk. Maar herkenning biedt nog geen oplossing…  Ben je klaar om ideeën om te zetten in actie? Bekijk dan vooral de informatie over onze jaaropleiding Talentbegeleider in het Voortgezet Onderwijs.

Tijdens deze opleiding: 

 • leer je getalenteerde leerlingen signaleren en effectief begeleiden
 • vorm je een eigen visie op de begeleiding van talent
 • ontwikkel je (een deel van) beleid gericht op meer ruimte voor talent
 • krijg je handvatten om collega’s en ouders te inspireren en informeren om zo een breed draagvlak voor talentontwikkeling te krijgen
 • ervaar je hoe je eigen kijk op talent en leren je kan helpen of hinderen bij het bereiken van je doelen

Dit resulteert uiteindelijk in betere scores, hogere uitstroom én minder werk voor de docent.

De opbouw van de opleiding:

 • Eén jaar
 • Tien opleidingsdagen
 • Maximaal 15 kenniscolleges/masterclasses
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Onderzoek
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie
 • Logboek

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, executieve functies, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Cum Laude traject

Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal Cum Laude-traject. Je volgt dezelfde opleiding, alleen hebt de mogelijkheid om met je opdrachten meer verdiepend te werk te gaan. Je kunt gedurende je opleiding de keuze maken om voor de reguliere of de Cum Laude-variant te gaan.

Kenmerken van onze opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als begeleider.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de Gevorderdenopleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding, kenniscolleges en specialisatiemodules om je verder te specialiseren.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • … de opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • … getalenteerde leerlingen te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • … collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • … talentbeleid te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • … je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

De opleiding Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs wordt verzorgd in Utrecht.

Tevens verzorgen we regelmatig onze opleiding op locatie (incompany). Neem contact op met een studie-adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Start oktober 2022 | woensdag

 • 05/10/2022
 • 02/11/2022
 • 23/11/2022
 • 14/12/2022
 • 11/01/2023
 • 08/02/2023
 • 08/03/2023
 • 29/03/2023
 • 10/05/2023
 • 07/06/2023

 

Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Start oktober 2022 | vrijdag

 • 07/10/2022
 • 04/11/2022
 • 25/11/2022
 • 16/12/2022
 • 13/01/2023
 • 10/02/2023
 • 10/03/2023
 • 31/03/2023
 • 12/05/2023
 • 09/06/2023

Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Investering 

De opleiding kost € 4.750,-. Bij inschrijving en betaling van de gehele investering voor 1 juni 2021 , krijg je een vroegboekkorting van € 750,-.

Je kunt de investering als studiekosten aftrekken bij de belastingaangifte. Meer informatie staat op de website van de belastingdienst.

Roland Louwerse

Roland is oud-docent klassieke talen en hoogbegaafdheidspecialist. Als adviseur en trainer reist hij door het land om zijn ervaring en kennis op het gebied van talent-onderwijs te delen met andere scholen. Samen met Tijl Koenderink schreef hij ‘Is het voor een cijfer?’. Roland is de drijvende kracht achter VO op Niveau, het zusje van Novilo binnen het voortgezet onderwijs.

Ervaringen

‘Inmiddels zijn we aan het einde van onze opleiding gekomen. Het is jammer dat we de laatste maanden op deze online onderwijs manier de opleiding hebben moeten ondergaan maar ik ben super blij met wat er allemaal mogelijk gemaakt is.

Ik vind het nog steeds een hele fijne opleiding en ik ben nog altijd enthousiast over dit onderwerp. Eigenlijk jammer dat het straks is afgelopen.’
Femke Akerboom, opleidingsdeelnemer 2019-2020

”Door het volgen van de opleiding tot Talentbegeleider hebben we binnen onze school een sterk talentbeleid opgezet en kunnen we leerlingen beter voorzien in hun leerbehoeften.”
Opleidingsdeelnemer 2016

”De sfeer binnen de opleiding heb ik als heel prettig ervaren. Niet alleen de trainer zorgt voor inspiratie, maar ook mijn studiegenoten hebben een bijdrage geleverd aan verhelderende inzichten.”
Opleidingsdeelnemer 2016

”De praktische tools en handvatten tijdens de opleiding zijn direct toe te passen binnen de klas.”
Opleidingsdeelnemer 2016

Back To Top