skip to Main Content
088 0200 300

Tania Gevaert zal de volgende sessies voor ons verzorgen tijdens de Novilo Studiedag op 28 oktober en de Congresdag op 30 oktober. Meer informatie over haar lezingen en haar biografie, lees je hieronder.

Novilo Studiedag
Woensdag 28 oktober
Sessie B
Ochtend

Hoogbegaafde meisjes en hun talentontwikkeling: hoe kunnen wij (beter) helpen?
Het aantal vrouwen in hogere studies en op de arbeidsmarkt blijft groeien, toch zien we alsnog maar een klein percentage vrouwen dit vertalen in beroepsstatus en prestatie algemeen. In alle sectoren zien we dat vrouwen ondanks hun gelijkwaardige opleiding aan mannen alsnog minder vlot promotie maken, er staan beduidend minder publicaties (academisch en artistiek) op naam van vrouwen en zij vullen minder topfuncties ten opzichte van mannen met gelijkwaardige talenten. Hoe komt het dat zeer begaafde meiden alsnog op een zijspoor terechtkomen? En vooral, wat kunnen wij als talentbegeleider bijdragen om deze meiden sterker te laten groeien?

Hoogbegaafde meisjes ervaren veel beren op de weg en dat begint al heel vroeg. Ze ontwikkelen vaak sneller en dat brengt met zich mee dat ze veel eerder dan kinderen in een normale ontwikkeling met de toek, ze zijn zich wel zeer bewust van het anders zijn) en vanaf de puberteit zien we een verandering in het zelfvertrouwen waarbij deze meisjes een evenwichtsoefening gaan voeren in wie zij mogen en kunnen zijn.  Het wordt dé opdracht om prestatie na te streven maar tegelijk ook meisjesachtig te zijn waarbij hoogbegaafde meisjes niet alleen kijken naar wat ze kunnen, ze houden ook rekening met de verwachtingen van hun omgeving (ouders, leerkrachten en peers) en vragen zich af of ze wel mogen zijn wie ze zouden kunnen zijn. En bovenop dit alles zoeken hoogbegaafde vrouwen ook naar meerwaarde in alles wat zij ondernemen.Hoogbegaafde meisjes blijken erg gevoelig voor overtuigingen over hun talent.De optelsom van deze overtuigingen maakt hen een kwetsbare doelgroep voor onderpresteren. 

In deze workshop gaan we in op de specifieke behoeften van hoogbegaafde meisjes en zoeken we naar tools om hen beter te begeleiden in hun talentontwikkeling. We verkennen werkvormen die de groeigedachten op meidenmaat brengen. Verder gaan we oefenen in keuzes maken, werken met rolmodellen, communicatievaardigheden versterken met als doel meisjes krachtiger te maken in hun talentontwikkeling.

We creëren in deze workhop een interactieve leeromgeving. Je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan discussie en oplossingen te bedenken die binnen jouw praktijk mogelijk zijn.

Bekijk het gehele programma van de Studiedagen

Novilo Congresdag
Vrijdag 30 oktober
Sessie
Ronde 1

Talentontwikkeling Gifted Girls: waar kunnen wij bij helpen?
Het aantal vrouwen in hogere studies en op de arbeidsmarkt blijft groeien, toch zien we alsnog maar een klein percentage vrouwen dit vertalen in beroepsstatus en prestatie algemeen . Hoogbegaafde vrouwen lopen tegen een aantal belemmerende factoren aan in het ontwikkelen van hun talenten. Hoewel ze als jong kind vaak positief kijken naar de begaafdheid zien we dat in de adolescentie omslaan in onzekerheid en twijfel aan het eigen kunne. Tijdens het opgroeien zoeken hoogbegaafde meisjes naar het evenwicht tussen mooi zijn en tegelijk slim mogen zijn.In hun professionele keuzes zoeken zij “meer”: zij willen een meerwaarde kunnen betekenen . Bij elke keuze komt bij dat hoogbegaafde vrouwen zich afvragen “kan ik dit?” en “wil ik dit (nu)?” vooraleer zij “ja” zeggen op het voorstel. Dit alles speelt zich af tegen de sterke invloed van gezinswaarden en meningen van betekenisvolle anderen in hun omgeving. Vrouw zijn in een mannenwereld is nog steeds een evenwichtsoefening.

In deze lezing verkennen we wij deze hoogbegaafde meisjes beter kunnen helpen in hun groei naar talentontwikkeling.

Bekijk het gehele programma van het Congres

Tania Geveart

Tania Gevaert is psychotherapeut, onderwijstrainer en ECHA Specialist in Gifted Education. Als directeur van SSG en co-stichter van het Steunpunt Onderpresteren vzw is zij dagelijks actief op de werkvloer met kind, gezin, jongere en leerkracht. Zij ontwikkelt trainingen op maat, voert praktijkonderzoek en schrijft boeken.

SSG heeft vaste praktijkadressen in Oostende en Hasselt, alsook samenwerking met organisaties in Vlaanderen en Nederland.

 

 

Back To Top