skip to Main Content
088 208 0800

Wat verstaan we onder dankbaarheid en waarom is het belangrijk om dit te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Vandaag staan we stil bij het fenomeen “dankbaarheid”. Volgens verschillende onderzoeken van neurowetenschappers komt naar voren dat dankbaarheid de nummer 1 strategie is voor een gelukkiger leven. Dankbaarheid kan volgens hen zelfs gezien worden als een levensstijl die ervoor zorgt dat je een sterker immuunsysteem hebt, meer plezier ervaart en optimistischer in het leven staat.

Laten we iets uitgebreider stilstaan, bij het abstracte begrip dankbaarheid. Hoe kan dit het beste omschreven worden? “Dankbaarheid kan gezien worden als het bewust voelen van dat wat mooi, positief en fijn is in jouw leven”. Het beste nieuws van vandaag; een dankbare houding kan geoefend worden. Het is één van de te trainen eigenschappen die je binnen jouw cirkel van invloed kan trekken. Iets dat je actief zelf kunt beoefenen om jouw levenshouding positief te beïnvloeden.

Dankbaarheid heeft allerhande positieve uitwerken op o.a. ons brein! Zo maak je verschillende gelukshormonen aan en vergroot dankbaarheid jouw creativiteit en leervermogen.

We zouden Feli-X niet zijn, als we niet ook even stilstaan bij wat je zelf kunt doen om dankbaarheid in jouw leven meer plek te geven! Een kleine dankbaarheidsoefening voor jou:

Zorg dat je elke avond voor het slapen gaan stilstaat bij drie dingen waar je die dag dankbaar voor bent.
Pak hiervoor een apart schriftje waarin je deze dingen opschrijft. Het zou mooi zijn als je hier elke avond 3 andere dingen schrijft, zodat je je repertoire uitbreidt en je focus op al die dingen waarvoor je dankbaar kunt zijn, steeds breder wordt. Kijk of je dit in ieder geval 28 dagen vol kunt houden. 28 dagen is de tijd die ons brein nodig heeft om een nieuwe routine in te laten slijpen.

Meer weten over het vergroten van jouw dankbare houding? Neem contact met ons op.

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top