skip to Main Content
088 208 0800

Wat is het? En waarom is het belangrijk om dit doelgericht te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Enthousiasme kan ook wel gezien worden als een gemoedstoestand waarin iemand een hoge mate van motivatie laat zien. Motivatie geeft bevlogenheid aan, een mate van betrokkenheid die ervoor zorgt dat je langere tijd aan één stuk met bepaalde zaken bezig kunt zijn. Enthousiasme kan dus gezien worden als basisingrediënt voor het fenomeen dat we “flow” noemen. Een bekend begrip in de positieve psychologie, onderzocht en gelabeld door psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi (spreek het voor de lol even hardop uit…). Hij omschrijft flow als een staat van zijn, waarin je zo opgaat in je activiteit dat je de tijd en ruimte om je heen vergeet. Deze staat van zijn is altijd gekoppeld aan intrinsieke motivatie, waarbij de uitdaging waarmee je bezig bent, matchend is met de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Flow is een ultiem gevoel! Het zorgt ervoor dat je helemaal aanwezig bent in het hier en nu. Er is daar geen ruimte voor zorgen over dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden of dingen die nog staan te gebeuren.  Je bent met je aandacht helemaal in het moment. 

Een enthousiaste houding werkt besmettelijk! Het maakt je aantrekkelijker voor je omgeving. Mensen die enthousiast zijn, geven blijk van het feit dat ze plezier hebben in hetgeen ze doen. Deze groep mensen zijn productiever, creatiever, presteren beter en verzuimen minder vaak. 

Het is dus zaak om te ontdekken waar jij enthousiast van wordt en waar in je lijf je merkt dat je enthousiast wordt! Gaan je ogen stralen? Krijg je kriebels in je buik? Gaan je handen tintelen? Op het moment dat je dit doorhebt van jezelf, wordt het steeds makkelijker ontdekken wanneer je enthousiast bent! 

Enthousiasme kan je herkennen aan de sterretjes in je ogen, de vastberadenheid in je stap, de kracht in je handen, de onweerstaanbare energetische aantrekking van wat je beslist hebt te realiseren. Wanneer je je enthousiast voelt, kan niets je stoppen!

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top