skip to Main Content
088 208 0800

Wat verstaan we onder nieuwsgierigheid en waarom is het belangrijk om dit te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Met dit artikel staan we stil bij “nieuwsgierigheid”. Wat is het? En waarom is het één van de 7 ingrediënten voor onze visie op toekomstgericht onderwijs?
Laten we allereerst stilstaan bij de definitie van nieuwsgierigheid, volgens Wikipedia:

“Nieuwsgierigheid is natuurlijk onderzoekend gedrag dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten.” “Nieuwsgierigheid is het emotionele aspect van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek, en leren.”

Nieuwsgierigheid kent nogal eens negatieve associaties. Het wordt gelinkt aan bemoeizucht; je neus te pas en te onpas in andermans zaken steken. Wij van Feli-X herkennen meer in de Wikipedia definitie en zien het als een onontbeerlijk ingrediënt voor het onderwijs van de toekomst! Immers; we staan met de wereld voor meer dan voldoende uitdagingen en kunnen een generatie probleemoplossers goed gebruiken. Juist om out of the box naar uitdagingen te kunnen kijken, heb je nieuwsgierigheid nodig. Het laat je meerdere perspectieven zien en zorgt ervoor dat onontdekte wegen ontdekt kunnen worden! Immers:

“Als we doen wat we altijd gedaan hebben, zullen we krijgen wat we altijd gekregen hebben…”

Leve de ontwikkeling van nieuwsgierigheid!

Meer weten over nieuwsgierigheid en over hoe je dit kunt ontwikkelen bij jezelf of bij de kinderen die je begeleidt? Neem contact met ons op.

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top