skip to Main Content
088 208 0800

Wat verstaan we onder een optimistische houding en waarom is het belangrijk om deze te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Eén van zijn kenmerkende onderzoeken gaat over het fenomeen “aangeleerd optimisme”. Een houding die ervoor zorgt dat je optimistischer in het leven staat. Het effect hiervan is dat je gezonder bent, minder stress ervaart en zelfs ouder wordt! Het grootste kenmerk van deze houding is dat deze ervan uitgaat dat je zelf invloed kan uitoefenen op het verloop van gebeurtenissen in je leven. 

Deze houding zorgt voor een stuk eigenaarschap in jouw leven; regie! Het betekent meer gewaarwording op hoe je de dingen die jou overkomen, naar jezelf toe uitlegt. In onze Feli-X trainingen leggen we dit vaak uit aan de hand van onderstaand G-Schema uit de cognitieve gedragstherapie.

 

G-Schema cognitieve gedragstherapie

 

Ik zal het hier uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld:

Stel je ven het volgende voor, je staat 3 dagen in de week voor de klas en plots komt je duo-partner ziek thuis te zitten (gebeurtenis). Wij mensen ontwikkelen aan de verschillende gebeurtenissen in ons leven allerhande gedachten! Een gedachte die aan de hand van bovenstaand voorbeeld op kan opkomen is bijvoorbeeld:

Waarom overkomt mij dit?” of “Nu moet ik dus ineens fulltime gaan werken!!

Het gevoel dat hier mogelijk op kan volgen, zou zomaar eens een gevoel van stress of frustratie kunnen zijn.  Het gedrag wat daaruit voortvloeit, zou een weerspiegeling kunnen zijn van de innerlijke ruimte waaraan het jou op dit moment ontbreekt. Bijvoorbeeld; kortaf tegen collega’s, “bezet” voor het thuisfront, geen tijd voor afspraakjes met je eigen vriendengroep enz. 

Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat je jezelf een beetje vastdraait in een stressvolle houding die niemand ten goede komt! En misschien ben jij de volgende die door de hoge werkdruk komt thuis te zitten…! 

Middels dit schema laat ik zien hoeveel invloed je eigen gedachten kunnen hebben op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt en op de gevolgen hiervan. Dat geldt de “niet helpende” kant op, maar gaat net zo hard op voor de “helpende kant” van je gedachten. 

Precies op dit punt komt de aangeleerd optimistische houding kijken. Dit is het punt waar je kunt kiezen én kunt leren jouw “niet helpende” gedachten te vervangen voor gedachten die helpend zijn! Met alle positieve gevolgen van dien….

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top