skip to Main Content
088 208 0800

Wat verstaan we onder sociale intelligentie en waarom is het belangrijk om dit te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Met dit artikel staan we stil bij sociale intelligentie. 1 van de 7 ingrediënten die de basis vormen van ons toekomstgerichte onderwijs. Een goed ontwikkelde “sociale radar” waarmee je inzicht laat zien in de behoeften en interesses van anderen. Dit blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan lange termijn geluk en het behalen van doelen. Ook wel gekoppeld aan de middelste pijler van het hierboven genoemde PERMA model, relaties. Sociale intelligentie kan gezien worden als een containerbegrip voor een aantal interpersoonlijke vaardigheden. Hiermee doelen we op vaardigheden die zichtbaar worden in de interactie met anderen.

De zogenaamde “space formule”, ontwikkeld door psycholoog Karl Albrecht, geeft zicht op de verschillende categorieën waarin sociale intelligentie onderverdeeld kan worden:

  • Social skills – Het gaat hier om het sociale bewustzijn dat ervoor zorgt dat je weet hoe je je in verschillende contexten handig op kunt stellen.
  • Presence – Je bent in staat jezelf goed te presenteren en je karakter niet te veel in te leveren/ aan te passen aan de contexten waarin je je bevindt.
  • Authenticity. (De mate waarin iemands waarden zichtbaar zijn en zij als eerlijk en ethisch overkomt.
  • Clarity – Hiermee doelen we op de helderheid van communicatie. In hoeverre kan iemand zich helder uitdrukken. Vanzelfsprekend komt hier een hele reeks aan communicatieve vaardigheden bij kijken. Te denken valt aan; actief kunnen luisteren, feedback geven en kunnen samenvatten wat je een ander hoort zeggen.
  • Empathy – Dit gaat over de mate waarin iemand in staat is zich te kunnen verplaatsen in een ander.

Zodra we met onze kinderen actief inzetten op het vergroten van bovenstaande vaardigheden, zal dat een positief effect hebben op de interactie die we met elkaar hebben.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top