skip to Main Content
088 208 0800

Wat is het? En waarom is het belangrijk om dit te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Zelfbeheersing zien we als het vermogen om je emoties, gedachten en gedrag te reguleren in het licht van verleidingen en impulsen. Als overkoepelende term, ook wel bekend als de executieve functies. Deze functies worden ook wel de dirigent van je gedrag genoemd. Vanuit de positieve psychologie wordt ook weleens gezegd; gelukkige mensen, zijn mensen met een doel! Dat doel kan zo klein of groot zijn als we het zelf maken, maar het is er wel! Om hier doelgericht mee aan de slag te kunnen, is het zaak dat we goed in staat zijn ons doel voor ogen te houden en daar op de korte termijn onze keuzes op af te kunnen stemmen. Zo kan degene met een sportdoel voor ogen, op de korte termijn besluiten alcohol een tijdje te laten staan teneinde zijn doel te ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk dat je over een zekere mate van zelfbeheersing en discipline beschikt.

Wij zouden Feli-X niet zijn, als we niet meteen ook een concrete koppeling maken naar de ontwikkeling van zelfbeheersing. Een aantal tips voor jou:

  • Maak van je goede keuzes een gewoonte. Zie het als tandenpoetsen en automatiseer de handeling. Indien goede gewoontes routinematig worden, zal je hier sneller op terugvallen dan dat je voor de slechtere variant zwicht.
  • Monitor je gedrag! Houd een tijdje een dagboek bij, waarin je opschrijft wanneer je welke keuzes maakt of wil maken. Op deze manier krijg je inzichtelijk wanneer je het gedrag dat je wilt vermijden, laat zien. Je kunt wellicht een patroon ontdekken en alternatieven verzinnen die jou op het moment suprême afleiding kunnen bieden.

“Men kan geen kleinere of grotere kennis hebben dan de kennis van zichzelf”
–Leonardo Da Vinci–

 

Meer weten over de kracht van zelfbeheersing? Neem contact met ons op.

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top