skip to Main Content
088 208 0800

Kennis bundelen om groeikracht te bevorderen!

Na het succes van het gratis kenniscollege ‘Prikkelende groeikracht bij hoogbegaafden in vaktherapie’ tijdens de week van de vaktherapie in 2022 komt er een vervolg!

Vanuit het beroepsveld merken we dat er behoefte is aan meer kennis over hoogbegaafdheid in vaktherapie:

  • Hoe herken je een hoogbegaafde cliënt?
  • Wat is passende begeleiding en ondersteuning?
  • Welk deel van het ontwikkelpotentieel van de hoogbegaafde kan je juist aanspreken om groei in het therapieproces te bevorderen?

Graag bundelen we deze kennis om groeikracht te bevorderen.

Ons aanbod voor vaktherapeuten

Voor vaktherapeuten hebben we het volgende aanbod:

Kenniscolleges Vaktherapie & hoogbegaafdheid

Basis HB & vaktherapie

Donderdag 20 april 2023 | 9.30-12.30 uur

Een online kenniscollege voor vaktherapeuten met veel informatie over de prikkelende groeikracht bij zowel hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen in vaktherapie.

Faalangst, perfectionisme & mindset

Donderdag 11 mei 2023 | 9.30-12.30 uur

Gezond perfectionisme kan helpen om tot goede prestaties te komen. Ongezond perfectionisme daarentegen kan verlammend werken en gaat vaak hand in hand met faalangst. Ken je cliënten die nooit tevreden zijn met het resultaat? Of die zelfs niet aan een taak durven beginnen…?In dit kenniscollege leer je hoe je deze cliënten kunt helpen om dat te overwinnen. Hoe ze weer aan de slag gaan en blij kunnen zijn met wat ze voor elkaar krijgen.

Begaafdheid & emotionele ontwikkeling

Donderdag 25 mei 2023 | 9.30-12.30 uur

We onderzoeken samen het perspectief van emotionele ontwikkeling bij (hoog)begaafde cliënten. Daarnaast gaan we in op hoe de intensiteit, waarmee zij leven, hun binnen- en buitenwereld beïnvloed.

Creatief ontwikkelpotentieel inzetten bij therapie

Donderdag 1 juni 2023 | 9.30-12.30 uur

Je ontdekt je eigen creatief ontwikkelpotentieel. Samen zoeken we naar een manier om dit in te zetten tijdens de therapie van (hoog)begaafde cliënten. Dit vindt zowel in een groeps- als één-op-één setting plaats.

Systemisch kijken naar cliënten met kenmerken van begaafdheid

Donderdag 22 juni 2023 | 9.30-12.30 uur

Je leert hoe je systemisch kan kijken vanuit het perspectief van een (hoog)begaafde cliënt en we nemen je mee in verschillende systemische modellen waardoor je beter in staat bent via een helicopterview de situatie van je cliënt te overzien.

Vaktherapie en Hoogbegaafdheid

Specialisatiemodule Vaktherapie & hoogbegaafdheid

Specialisatiemodule Vaktherapie & Hoogbegaafdheid

Dinsdag 12 september 2023 | 9.30-12.30 uur
Dinsdag 17 oktober 2023 | 9.30-12.30 uur
Dinsdag 14 november 2023 | 9.30-12.30 uur

In deze driedaagse specialisatiemodule bundelen Nathalie Jans en Elly Gerritsen-Kornet hun kennis en kunde om vaktherapeuten verdiepend kennis te laten maken en praktisch aan de slag te gaan met kenmerken van begaafdheid die je tegen kunt komen in therapie. Nathalie gebruikt haar expertise als psychomotorisch therapeut en talentbegeleider. Elly zet haar kennis als hoogbegaafdheidsspecialist en creativiteit in om jullie te enthousiasmeren.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgt later.

Back To Top