skip to Main Content

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Speciaal voor leerkrachten en ib’ers die al over basiskennis beschikken en basistrainingen hebben gevolgd bij Novilo hebben wij de verkorte opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs.

Brochure Verkorte opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Deze opleiding is bedoeld voor:  

 • leerkrachten en ib’ers die de vierdaagse korte opleiding talentbegeleider via het SBO hebben afgerond
 • leerkrachten en ib’ers die meerdere basistrainingen hebben gevolgd (o.a. 7 uitdagingen, beleid, klassenmanagement en executieve functies)

Twijfel je over je startniveau en voorkennis? Neem vooral contact op met een studie-adviseur: dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn!

De opbouw van de opleiding:

 • Eén jaar
 • Zeven opleidingsdagen
 • Vier tot acht kenniscolleges
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Onderzoek
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Cum Laude traject

Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal Cum Laude-traject. Je volgt dezelfde opleiding, alleen hebt de mogelijkheid om met je opdrachten meer verdiepend te werk te gaan. Je kunt gedurende je opleiding de keuze maken om voor de reguliere of de Cum Laude-variant te gaan.


Kenmerken van onze opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als ib’er of leerkracht, of op een andere manier gekoppeld aan het basisonderwijs. Of je nu in het reguliere onderwijs werkt, een plusklas leidt of lesgeeft binnen het voltijd hb onderwijs.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: andere leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de Gevorderdenopleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding, kenniscolleges en specialisatiemodules om je verder te specialiseren.

 

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • … de opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • … getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en/of in plusgroepen, te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • … collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • … talentbeleid te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • … je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

De verkorte jaaropleiding Talentbegeleider Basisonderwijs wordt ingepland bij voldoende interesse. Maak je interesse kenbaar via info@novilo.nl.

 

 

Jeroen van Liempt

Jeroen van Liempt

Jeroen is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent.

Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert. Naast advies en begeleiding, zet Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties, is hij ook handelingsgericht begeleider voor Eureka Breda en werkt hij als kerndocent Excellentie en Meervoudige intelligentie voor Avans.

Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Investering

De opleiding kost € 3.650,-. Bij vroege inschrijving en betaling van de gehele investering krijg je een vroegboekkorting van € 400,-. In de studiegids kun je zien tot wanneer deze korting geldig is. Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Om de opleiding te bekostigen kunnen leerkrachten en docenten bij hun bestuur het verzoek indienen gebruik te maken van de verhoogde nascholingsbudgetten.

Back To Top