skip to Main Content
088 0200 300

Wat dieper in ‘Matchen & Stretchen’

elastiek

Het is van belang om het concept Matchen en Stretchen mee te nemen in de begeleiding. Dit concept komt voort uit meervoudige intelligentie. Hierbij geldt de aanname dat er acht verschillende talenten zijn die mensen kunnen hebben. Sommige van deze talenten zijn beter ontwikkeld dan andere. Mensen die vanuit dit concept van ‘matchen en stretchen’ begeleiden gaan er vanuit dat het soms goed is om zaken te leren vanuit talenten waar een kind goed in is. Dus als een kind visueel is ingesteld, kan het dit talent gebruiken om op een visuele manier dingen leren. Matchen dus. Er moet echter ook tijd worden besteed aan het stretchen. Een deel van de tijd moet een kind dan dingen doen waar het niet zo goed in is. De verhouding is hierbij erg belangrijk. Voor het grootste deel stretchen is demotiverend voor het kind en ondermijnt het enthousiasme. Een mooie verhouding is 60% matchen en 40% stretchen. Zo leert het kind goed op manieren waar het goed in is en traint door het stretchen ook zichzelf in doorzettingsvermogen, frustratietolerantie en het onderzoeken van andere strategieën.
Zo is het goed voor te stellen dat een kind wat goed is in rekenen en slecht in taal, zijn rekenopdrachten verkort krijgt, zodat er meer tijd vrij komt om met spellingoefeningen aan de gang te gaan. Het kind krijgt dus minder tijd voor iets wat leuk is en moet meer tijd gaan wijden aan iets wat het niet leuk vindt. Zo kunnen ook de prestaties van het rekenen achteruit gaan, omdat het kind aan hikt tegen de taalopdrachten die erna volgen.

Back To Top