skip to Main Content
088 0200 300

Wat onze opleidingsdeelnemers zijn gaan doen: Verruim je blik! Gezien worden in een onderwijswereld van getallen en gemiddelden

“Ik ben in elk geval dankbaar dat ik dit dankzij Novilo en vooral mijn studiebegeleider Dick Verwij heb mogen leren en uiteindelijk heb mogen maken en schrijven.” Oud opleidingsdeelnemer Margarita Nawijn vertelt over het groeirapport!

‘Meten is weten’. Een gevleugelde uitspraak van mijn vader. Mijn vader is enorm handig. Gewapend met een rolmaat, kladpapiertje en een potlood achter het oor, maakt hij met zijn ‘gouden handen’, alles wat zijn ogen zien. Vol bewondering heb ik het proces van dichtbij meegemaakt; hoe hij van een idee, een gedetailleerd bouwplan maakte, materialen verzamelde, ging bouwen, meten en vaak net zo hard moest bijschaven of aanpassen omdat elk materiaal, met unieke eigenschappen weer anders reageert op invloeden van buitenaf. Meten lijkt weten, maar hij weet dat er zonder creatief denken en flexibel en praktisch handelen uiteindelijk geen huis, kweekkas, houten vrachtauto of poppenbedje kan worden gebouwd.

door Margarita Nawijn, opleiding Talentbegeleider 2017

Tijdens mijn afstuderen in juli 2017 bij Novilo heb ik hier vaak aan teruggedacht. Ik had me ten doel gesteld een rapportagemiddel te ontwerpen ter beantwoording van mijn onderzoeksvraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat ook ‘anders denkende ’ basisschoolleerlingen gezien worden in de huidige onderwijswereld van getallen en gemiddelden’. Met zien als kernwoord. Geen geringe opdracht, maar tezamen met Basisschool La Res uit Enschede, een enthousiaste en innovatieve school met dito team zijn we daarin aardig – Twentse bescheidenheid – geslaagd. De waardering is de implementatie van het groei journaal; een portfolio schoolrapport waar niet cijfers centraal staan maar groei in leren, creativiteit, levenshouding en de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Graag geef ik een inkijkje in de totstandkoming van het groei rapport! 

Back To Top