skip to Main Content
088 208 0800

Wil je getalenteerde kinderen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze weekendopleiding Talentbegeleider geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde kinderen te herkennen, te erkennen en om hen de juiste begeleiding te bieden.

De weekendopleiding is zowel maatschappelijk als onderwijsgericht, en maakt ‘m daardoor interessant voor iedere doelgroep: leerkrachten (BO/VO), hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) en ouders die specifiek met hoogbegaafden en/of getalenteerde leerlingen aan de slag willen. De diversiteit in deze groepen zorgt voor een mooie wisselwerking in ervaringen en bijdragen: dit zorgt ervoor dat iedereen van elkaar kan leren!

Wat levert deze opleiding je op?

We bieden een competentiegerichte opleiding. Als leerkracht of begeleider ben je in staat om getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en in plusgroepen, effectief te begeleiden.

Na deze opleiding kun je:

 • Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden.
 • Talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en coördineren.
 • Een plusklas opzetten.
 • Collega’s en ouders inspireren en informeren.
 • Je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid

De opbouw van de opleiding:

 • Eén jaar
 • Negen opleidingsdagen
 • Vijftien kenniscolleges (eigen keuze!)
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Onderzoek
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Studiegids

Download de studiegids voor de indeling van de opleidingsdagen en verdere informatie zoals o.a. begeleiding, studiemateriaal en studiebelasting.

Digitale leeromgeving

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding toegang tot het online deelnemersportaal. In deze portal vind je diverse zaken als: studieblokken per dag, handouts, follow-ups, tijdens dagen gebruikte materialen en informatie te vinden. Verder vind je er een link naar ons videoportal met opgenomen kenniscolleges.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • De opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • Getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en/of in plusgroepen, te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • Collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • Talentbeleid te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • Je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

De weekendopleiding wordt verzorgd in Utrecht op zaterdagen.

Start oktober 2022 | zaterdag | Utrecht

Opleidingsdagen

 • 01/10/2022
 • 05/11/2022
 • 26/11/2022
 • 17/12/2022
 • 28/01/2023
 • 11/03/2023
 • 08/04/2023
 • 13/05/2023
 • 10/06/2023

Let op: deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Investering 

De opleiding kost € 4.950,-. Bij inschrijving en betaling van de gehele investering voor 1 juni 2022, krijg je een vroegboekkorting van € 750,-.

Trainer

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Ervaringen

“Vorig jaar heb ik de weekendopleiding gevolgd bij Dick Verwij. Inmiddels ben ik volop aan het werk als coach.
Dit is gelukt mede door de enthousiaste en inspirerende manier van lesgeven.
Na elke opleidingsdag ging ik vol energie naar huis. Dank je wel daarvoor! “

1 jaar | 9 opleidingsdagen

minimaal 250 uur (ca 5 uur p/wk)

8 – 16 deelnemers

Utrecht

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over deze opleiding? Of twijfel je of deze opleiding bij jou past? Je kunt altijd contact met ons opnemen:

088-208 0800

Of maak een belafspraak met één van onze studieadviseurs.

Ken jij iemand die die deze opleiding ook interessant vindt?

Back To Top