skip to Main Content
088 208 0800

Wil je getalenteerde kinderen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze weekendopleiding Talentbegeleider geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde kinderen te herkennen, te erkennen en om hen de juiste begeleiding te bieden.

De weekendopleiding is zowel maatschappelijk als onderwijsgericht, en maakt ‘m daardoor interessant voor iedere doelgroep: leerkrachten (BO/VO), hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) en ouders die specifiek met hoogbegaafden en/of getalenteerde leerlingen aan de slag willen. De diversiteit in deze groepen zorgt voor een mooie wisselwerking in ervaringen en bijdragen: dit zorgt ervoor dat iedereen van elkaar kan leren!

De opbouw van de opleiding:

 • Eén jaar
 • Negen opleidingsdagen
 • Vier tot vijftien kenniscolleges/masterclasses
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Onderzoek
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Cum Laude traject

Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal Cum Laude-traject. Je volgt dezelfde opleiding, alleen hebt de mogelijkheid om met je opdrachten meer verdiepend te werk te gaan. Je kunt gedurende je opleiding de keuze maken om voor de reguliere of de Cum Laude-variant te gaan.

Kenmerken van onze opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als begeleider.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de Gevorderdenopleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding, kenniscolleges en specialisatiemodules om je verder te specialiseren.

Na de opleiding ben je in staat om:

 • De opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • Cognitief getalenteerden te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • Collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • Beleid op het gebied van onderwijs, onderneming of behandeling te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • Je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafden.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als begeleider in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Je bent in staat om scholen hierdoor op een hoger niveau te laten functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Kinderen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Data & Locatie

De weekendopleiding wordt verzorgd in Utrecht op zaterdagen.

Weekendopleiding start najaar 2021

Opleidingsdagen

Dag 1: 02-10-2021
Dag 2: 13-11-2021
Dag 3: 18-12-2021
Dag 4: 22-01-2022
Dag 5: 12-03-2022
Dag 6: 02-04-2022
Dag 7: 14-05-2022
Dag 8: 04-06-2022
Dag 9: 25-06-2022

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.750,-. Bij inschrijving en betaling van de gehele investering voor 1 juni 2021, krijg je een vroegboekkorting van € 750,-.

Je kunt de investering als studiekosten aftrekken bij de belastingaangifte. Meer informatie staat op de website van de belastingdienst.

De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Ervaringen


Vorig jaar heb ik de weekendopleiding gevolgd bij Dick Verwij. Inmiddels ben ik volop aan het werk als coach.
Dit is gelukt mede door de enthousiaste en inspirerende manier van lesgeven.
Na elke opleidingsdag ging ik vol energie naar huis. Dank je wel daarvoor!  (Deelnemer weekendopleiding 2016-2017)

Back To Top