skip to Main Content
088 208 0800

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze jaaropleiding tot Talentbegeleider BO geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen/erkennen en om hen de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Wat levert deze opleiding je op?

We bieden een competentiegerichte opleiding. Als leerkracht of begeleider ben je in staat om getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en in plusgroepen, effectief te begeleiden.

Na deze opleiding kun je:

 • Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden.
 • Talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en coördineren.
 • Een plusklas opzetten.
 • Collega’s en ouders inspireren en informeren.
 • Je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid

De opbouw van de opleiding:

 • Eén jaar
 • Negen opleidingsdagen
 • Vijftien kenniscolleges (eigen keuze!)
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Onderzoek
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Studiegids

Download de studiegids voor de indeling van de opleidingsdagen en verdere informatie zoals o.a. begeleiding, studiemateriaal en studiebelasting.

Digitale leeromgeving

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding toegang tot het online deelnemersportaal. In deze portal vind je diverse zaken als: studieblokken per dag, handouts, follow-ups, tijdens dagen gebruikte materialen en informatie te vinden. Verder vind je er een link naar ons videoportal met opgenomen kenniscolleges.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • De opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • Getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en/of in plusgroepen, te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • Collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • Talentbeleid te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • Je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

Onze opleidingen Talentbegeleider basisonderwijs kun je op verschillende locaties en dagen volgen. We starten in het najaar van 2023 weer met twee nieuwe groepen, één op dinsdag en één op donderdag. De precieze dat worden nog bekend gemaakt.

Data opleidingsdagen

We zijn druk bezig net het plannen van de opleidingsdagen voor 2023 – 2024 en deze zijn binnenkort bekend.

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Investering 

De opleiding kost € 4.950,-. Bij inschrijving en betaling van de gehele investering voor 1 juni 2022, krijg je een vroegboekkorting van € 750,-.

Trainers

Elke opleidingsgroep heeft een eigen trainer, deze wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Alle onze trainers zijn ervaren en deskundig, en kun je ook bij de kenniscolleges tegenkomen.

Dit zijn onze trainers voor de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs:

 

Linda van Santhuizen

Al vanaf haar 19e stond Linda voor de klas in het reguliere onderwijs. Al snel ontdekte ze dat haar hart uitgaat naar kinderen die het ‘net even anders doen’. Ze besloot de ‘Master Educational Needs Gedrag’ te volgen om meer voor deze kinderen te kunnen betekenen. Niet veel later duikt ze in het fulltime HB-onderwijs en ontmoet ze kinderen met prachtige talenten. Creatieve denkers die wat hulp kunnen gebruiken met o.a. leren leren, doorzetten, plannen, organiseren of automatiseren. Ze leert gretig iedere dag bij en volgt opleidingen en cursussen om zich te specialiseren tot talentbegeleider. “Mijn missie is om passend onderwijs ook écht passend te maken voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ik ervaar dat deze groep kinderen nog niet altijd tot hun volle potentie komen op school. Hier wil ik mij voor inzetten door als trainer bij Novilo andere leerkrachten te ondersteunen en te inspireren, en zo samen het onderwijs uitdagend en waardevol te maken zodat elk kind tot leren komt.”

Jeroen van Liempt

Jeroen is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert.Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+. Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Floor de Jonge

Floor de Jonge werkt sinds 2021 als trainer bij de Opleiding tot Talentbegeleider. Zij heeft een achtergrond als leerkracht en intern begeleider, studeerde pedagogiek en volgde de ECHA-opleiding ‘Specialist Hoogbegaafdheid’. “In 1990 begon mijn loopbaan in het onderwijs. Ik heb gewerkt in het Amsterdamse onderwijs als leerkracht en als intern begeleider. In 2009 ben ik mij gaan specialiseren in hoogbegaafdheid. Als teacher bij de Day a Week School in Amsterdam en bij bovenschoolse plusklassen in Amstelveen heb ik veel begaafde leerlingen mogen begeleiden. Als adviseur op het gebied van hoogbegaafdheid help ik basisscholen met het maken van beleid en het uitvoeren van onderwijsaanpassingen voor de leerlingen. Ook begeleid ik scholen met heel veel plezier bij het opzetten van binnen- en bovenschoolse plusklassen, verzorg ik teamtrainingen en scholing op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Ook het opzetten en begeleiden van een lerend netwerk van specialisten rondom hoogbegaafdheid doe ik graag.

Monique Leijten

Monique begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid. Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen. Een paar dagen per week werkt Monique als onderwijsadviseur binnen het voltijd hb onderwijs en begeleidt ze twice exceptionels. Daarnaast verzorgt ze voor Novilo de gevorderden opleiding tot talentbegeleider en geeft ze diverse kortere modules over hoogsensitiviteit en het coachen van hb kinderen.

Wendy van Beurden

Wendy is specialist hoogbegaafdheid en leerkracht in het basisonderwijs. Zij begeleidt plusklassen voor hoogbegaafde kinderen. In 2011 is Wendy afgestudeerd als Master SEN specialist hoogbegaafdheid en in 2015 heeft zij de opleiding gevorderde talentbegeleider bij Novilo met succes afgerond. Wendy heeft een advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en jongeren: Dubbel Plus. Dubbel Plus verzorgt workshops en trainingen voor leerkrachten, intern begeleiders en ouders en begeleidt kinderen individueel. Wendy is daarnaast werkzaam bij het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen (Plein 013) en de Talentklas. Ze is de auteur van het werkboek voor coaches: Lucky7!

Jan Willem van Vulpen

Jan-willem van Vulpen werkt sinds 2021 bij Novilo als trainer. Naast novilo werkt hij ook voor het Leonardo Onderwijs in Harderwijk. “Ik vind het prachtig om met de kinderen te sparren over hedendaagse onderwerpen, te filosoferen en samen te verwonderen.” Het liefst ziet Jan-Willem hoogbegaafde kinderen hun eigen talent ontplooien met hulp van de omringende peers. Om die te inspireren en te helpen bij de talentbegeleiding, geeft Jan-Willem trainingen voor de OTB groepen. Door de combinatie hoopt Jan-Willem enerzijds praktijkvoorbeelden te kunnen gebruiken in de trainingen en anderzijds de opgedane kennis zelf ook weer toe te passen op school. “Ik word erg blij van innovatie binnen het onderwijs en kijk dan ook altijd naar nieuwe mogelijkheden om de talentvolle leerlingen te begeleiden naar een mooie en uitdagende toekomst.

Daniëlle WilbortsDaniëlle Wilborts

Daniëlle heeft ruim 20 jaar ervaring in het primaire onderwijs als leerkracht, intern begeleidster, bouwcoördinator en leerkracht van diverse plusklassen. Nadat ze binnen haar gezin kennismaakte met Hoogbegaafdheid besloot Daniëlle zich in 2012 tijdens de opleiding Master SEN voor een module Hoogbegaafdheid in te schrijven, in de hoop meer kennis en kunde letterlijk in huis te halen. Die ene module werd vervolgens een opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid, later aangevuld met een opleiding ‘Begaafd en speciaal’ en de opleiding tot Talentbegeleider bij Novilo. Daniëlle kwam tot de conclusie dat het werken met begaafde kinderen haar zoveel voldoening geeft dat ze zich daar volledig op is gaan richten: als leerkracht van (bovenschoolse) plusklassen, als opleider/trainster bij Novilo maar ook binnen haar eigen praktijk TOP Talentbegeleiding.

Ervaringen

“Ik heb uit alle mogelijkheden Novilo gekozen, omdat het heel erg praktisch gericht is. Ze doen de dingen waarvan in de praktijk gebleken is dat ze werken. Ik had tijdens de studie al veel profijt van wat ik leerde, ik kon het meteen toepassen. Het lesgeven op drie niveaus en het compacten van de leerstof en het aanbieden van verrijking bijvoorbeeld. Het fijne is, als ik iets doe, zien anderen het ook. Je moet in de praktijk laten zien hoe het werkt en dat het werkt.”

Caroline Demarteau, opleiding talentbegeleider basisonderwijs


“Dankzij de studie bij Novilo heb ik een bredere kijk ontwikkeld, het was voor mij een eye-opener te merken dat ik echt wel kan leren, dat ik informatie kan verwerken en verbanden kan leggen. Ik heb ontdekt dat ik geen goede leerstrategieën had en heb betere kunnen aanleren.”


”Ik raak maar niet uitgepraat (en geleerd) over de opleiding. Novilo keert hoogbegaafdheid binnenstebuiten, alle aspecten die ermee samenhangen worden belicht en uitgediept. Ik kan naar wens mijn kennis specificeren en verdiepen op onderwerpen die binnen mijn eigen interessegebied liggen. De kenniscolleges, de videoportal en die enorm lange, heerlijke boekenlijst zijn daar voorbeelden van. Alle kennis en informatie waarover Novilo beschikt, wordt met me gedeeld en ik mag er naar hartenlust in rondzwemmen en meenemen wat voor mij van belang is. Novilo pioniert naar mijn idee op het gebied van hoogbegaafdheid door ook in hun opleiding op te nemen wat (nog) niet wetenschappelijk bewezen is maar in de praktijk wel effectief is gebleken. Ze durft daarmee de wetenschap vooruit te gaan en creëert zo draagvlak voor voor mogelijk onderzoek. Dat vind ik lef hebben… Buiten de gebaande paden durven gaan!”

Daphne van Driel, opleiding talentbegeleider basisonderwijs


Beste Marianne, Ik wil je bedanken voor de fijne dag afgelopen woensdag in Utrecht.Ik heb weer enorm veel geleerd en merk hoe waardevol  deze opleiding voor mij is. Zowel op persoonlijk vlak als professioneel.
En jij was daar afgelopen woensdag ook weer een schakel in. Wat doen jullie dat toch goed bij Novilo! Het was fijn om van jou veel tips te krijgen. Een mooie praktische dag. Wel intensief, maar dat weegt niet op tegen de leerzame momenten.
Succes met je werk en ik hoop je nog een keer mee te mogen maken tijdens een kenniscollege of op een andere manier via Novilo. ”

Sabine Duijst, Leerkracht Calvijnschool te Bunschoten -Spakenburg

1 jaar | 9 opleidingsdagen

minimaal 250 uur (ca 5 uur p/wk)

8 – 16 deelnemers

Utrecht

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over deze opleiding? Of twijfel je of deze opleiding bij jou past? Je kunt altijd contact met ons opnemen:

088-208 0800

Of maak een belafspraak met één van onze studieadviseurs.

Ken jij iemand die die deze opleiding ook interessant vindt?

Back To Top