skip to Main Content

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Volg de opleiding tot Talentbegeleider in het basisonderwijs.

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

 

De opbouw van de opleiding:

  • Eén jaar
  • Negen opleidingsdagen
  • Vier tot vijftien kenniscolleges (eigen keuze!)
  • Deelname aan een intervisiegroep
  • Observaties en praktijkopdracht
  • Onderzoek
  • Boekexamen
  • Eindpresentatie

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

 

Het programma per dag:

Kennismaking en 7 uitdagingen
Je leert over de 7 uitdagingen waar kinderen tegenaan lopen, en waar jij als leerkracht mee te maken krijgt. Je krijgt de praktische handvatten om hiermee om te gaan.

7 uitdagingen (vervolg) en Signalering
Na het vervolg van de 7 uitdagingen, gaan we in op de signalering: aan welke kenmerken herken je een hoogbegaafd kind? Je bekijkt verschillende signaleringsinstrumenten met hun voor- en nadelen en leert over de zes profielen van hoogbegaafdheid van Betts en Neihart.

Beleid en Klassenmanagement/effectief lesgeven
Leer hoe je talentonderwijs op je school een goede plek geeft met behulp van de beleidspiramide. Je leert deze dag ook hoe je een positief pedagogisch klimaat schept en hoe je kunt inspelen op werkhouding- en gedragsproblemen door af te stemmen op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Leren leren en leerstrategieën
Tijdens deze dag krijg je kennis over de mogelijke problemen bij leren leren, onder andere aan de hand van de taxonomie van Bloom en de leerfases van Maslov.

Executieve functies
Door middel van eigen ingebrachte praktijksituaties kijk je hoe je zwakke executieve functies (bijvoorbeeld concentreren, reguleren van emoties, organiseren, plannen, doelgericht gedrag) kunt versterken.

Communicatie en gespreksvaardigheden
Je leert waar je op kunt letten in de communicatie met getalenteerde leerlingen en hun ouders.

Verrijkingsmaterialen en vervolg beleid
Je bekijkt met welk doel je verrijkingsmateriaal in kan zetten en krijgt een kijkwijzer voor het selecteren en aanbieden van verrijkingslessen. Ook leer je zelf lessen te maken aan de hand van de taxonomie van Bloom. Vervolgens ga je verder met de implementatie van beleid. Je leert hoe je het huidige zorg- en ambitieniveau van de school in kaart kunt brengen met het rankingmodel

Coachings- & begeleidingsvaardigheden
Aansluitend op dag 6 ga je de diepte in met coachende gesprekken. Je leert hoe je met coaching en begeleiding het beste kunt halen uit een leerling, door middel van het GGGG model, het GROW model en de denkhoeden De Bono.

Elke deelnemer geeft een presentatie over een eigen gekozen onderwerp gerelateerd aan hoogbegaafdheid.

 

Ook in België
De opleiding Talentbegeleider basisonderwijs is ook in België te volgen, in Hasselt.
Bekijk de studiegids en de brochure voor België.

Brochure opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs

Kenmerken van onze opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als ib’er of leerkracht, of op een andere manier gekoppeld aan het basisonderwijs. Of je nu in het reguliere onderwijs werkt, een plusklas leidt of lesgeeft binnen het voltijd hb onderwijs.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: andere leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de Gevorderdenopleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding, kenniscolleges en specialisatiemodules om je verder te specialiseren.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • … de opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • … getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en/of in plusgroepen, te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • … collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • … talentbeleid te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • … je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

Onze opleidingen Talentbegeleider basisonderwijs kun je op verschillende locaties en dagen volgen: Utrecht, Zwolle en Hasselt (België). We starten elk najaar verschillende opleidingsgroepen. Daarnaast start in september een groep in het weekend.

Data opleidingsgroepen Talentbegeleider Basisonderwijs
Let op; deze onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

Start oktober 2019 | dinsdag | Utrecht

Let op; deze onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen! 

Start oktober 2019 | woensdag | Utrecht

Let op; deze onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen! 
9 oktober 2019
13 november 2019
11 december 2019

Start oktober 2019 | donderdag | Utrecht

Let op; deze onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen! 

10 oktober 2019
14 november 2019
12 december 2019
16 januari 2020
13 februari 2020
12 maart 2020
16 april 2020
14 mei 2020
18 juni 2020

Start oktober 2019 | dinsdag| Zwolle

Let op; deze onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

 

8 oktober 2019
12 november 2019
10 december 2019
14 januari 2020
11 februari 2020
10 maart 2020
14 april 2020
19 mei 2020
16 juni 2020

Start oktober 2019 | dinsdag | België (Hasselt)

Let op; deze onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

5 november 2019
3 december 2019
7 januari 2020
4 februari 2020
10 maart 2020
7 april 2020
5 mei 2020
2 juni 2020
23 juni 2020

De vroegboekkorting is tot 1 juni 2019 geldig. Indien je aanmeldt en betaalt voor 1 juni 2019, krijg je een korting van 750 euro op jouw investering. De investering staat in de studiegids.

Trainers

Elke opleidingsgroep heeft een eigen trainer, deze wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Alle onze trainers zijn ervaren en deskundig, en kun je ook bij de kenniscolleges tegenkomen.

Dit zijn onze trainers voor de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs:

Iowah Foto-Grafisch-4753 Marianne

Marianne van Zetten

Marianne van Zetten werkt met veel enthousiasme en plezier als trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton)scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn.

Marianne verzorgt de opleiding Talentbegeleider basisonderwijs en de Gevorderdenopleiding. Zij heeft ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

Jeroen van Liempt

Jeroen van Liempt

Jeroen van Liempt is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent.

Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert.Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+.

Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Iowah Foto-Grafisch-5517 Heleen

Heleen Iordens

Heleen Iordens is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs, op een school voor natuurlijk leren. Deze onderwijservaring, aangevuld met verschillende opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (o.a. NLP, systemisch werk, oplossingsgericht werk, kindercoach en yogadocent) maken haar een allround trainer en tevens iemand die weet hoe het is om zelf voor een klas kinderen te staan.

”Na mijn opleiding tot Montessoridocent en gedragsspecialist, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op een ongelooflijk bijzondere basisschool. In augustus 2015 deed zich een nieuwe uitdaging voor: als trainer bij Novilo aan de slag! Het lijkt mijn droombaan, omdat ik mag werken voor de groep kinderen waar ik de afgelopen jaren met zoveel passie mee heb gewerkt en ook nog binnen het vakgebied dat me enorm ligt. Daarnaast voelt de dynamische, oplossingsgerichte, no nonsense manier van werken bij Novilo helemaal goed.”

Foto Frietzen Grunbauer

Frietzen Grünbauer

Frietzen heeft in 2010-2011 in tweejarige Talentbegeleider Zelfstandigenopleiding bij Novilo gedaan. ”Ik heb toentertijd voor Novilo gekozen op hele praktische gronden: de opleiding was in de buurt en duurde (toen nog) één jaar, wat voor mij redelijk te overzien was aangezien ik vier opgroeiende kinderen thuis heb. Achteraf ben ik ontzettend blij dat ik op deze manier ‘toevallig’ bij Novilo terecht gekomen ben, omdat de praktijkgerichte aanpak bij mij past. Dóen!”

In haar eigen praktijk begeleid Frietzen met name vrije scholen. Binnen het vrije school onderwijs heeft ze een meer filosofische en conceptuele aanpak dan binnen de trainingen van Novilo en juist de combinatie van filosofie en praktijk vind Frietzen boeiend en leerzaam. Van huis uit is Frietzen dramadocent en ze dat bepaalt voor een groot deel haar stijl van trainen. ”Ik ben op zoek naar verbinding en openheid en zet mijn eigen openheid en ‘in beweging zijn’ in om de deelnemers ook (innerlijk) in beweging te brengen. Vanuit die innerlijke beweging ontstaat het uiterlijk en concreet in actie komen. Mijn bevlogenheid en enthousiasme werken daarbij lekker aanstekelijk.”

Frietzen begeleidt diverse groepen van de Opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs en Zelfstandig Talentbegeleider. Daarnaast geeft ze diverse trainingen of doet observaties op basisscholen door het hele land.

20160728_130215

Monique Leijten

Monique Leijten begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid.

Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen.

Een paar dagen per week werkt Monique als mentor op Wittering.nl en verzorgt ze het creatieve aanbod voor de bovenbouw leerlingen. Daarnaast verzorgt Monique voor Novilo de opleiding tot Talentbegeleider Basisonderwijs en geeft ze het kenniscollege en de module over hoogsensitiviteit.

Ervaringen

”Ik heb uit alle mogelijkheden Novilo gekozen, omdat het heel erg praktisch gericht is. Ze doen de dingen waarvan in de praktijk gebleken is dat ze werken. Ik had tijdens de studie al veel profijt van wat ik leerde, ik kon het meteen toepassen. Het lesgeven op drie niveaus en het compacten van de leerstof en het aanbieden van verrijking bijvoorbeeld. Het fijne is, als ik iets doe, zien anderen het ook. Je moet in de praktijk laten zien hoe het werkt en dat het werkt.”
Caroline Demarteau, opleiding talentbegeleider basisonderwijs

”Dankzij de studie bij Novilo heb ik een bredere kijk ontwikkeld, het was voor mij een eye-opener te merken dat ik echt wel kan leren, dat ik informatie kan verwerken en verbanden kan leggen. Ik heb ontdekt dat ik geen goede leerstrategieën had en heb betere kunnen aanleren.”

”Ik raak maar niet uitgepraat (en geleerd) over de opleiding. Novilo keert hoogbegaafdheid binnenstebuiten, alle aspecten die ermee samenhangen worden belicht en uitgediept. Ik kan naar wens mijn kennis specificeren en verdiepen op onderwerpen die binnen mijn eigen interessegebied liggen. De kenniscolleges, de videoportal en die enorm lange, heerlijke boekenlijst zijn daar voorbeelden van. Alle kennis en informatie waarover Novilo beschikt, wordt met me gedeeld en ik mag er naar hartenlust in rondzwemmen en meenemen wat voor mij van belang is. Novilo pioniert naar mijn idee op het gebied van hoogbegaafdheid door ook in hun opleiding op te nemen wat (nog) niet wetenschappelijk bewezen is maar in de praktijk wel effectief is gebleken. Ze durft daarmee de wetenschap vooruit te gaan en creëert zo draagvlak voor voor mogelijk onderzoek. Dat vind ik lef hebben… Buiten de gebaande paden durven gaan!”
Daphne van Driel, opleiding talentbegeleider basisonderwijs

Beste Marianne, Ik wil je bedanken voor de fijne dag afgelopen woensdag in Utrecht.Ik heb weer enorm veel geleerd en merk hoe waardevol  deze opleiding voor mij is. Zowel op persoonlijk vlak als professioneel.
En jij was daar afgelopen woensdag ook weer een schakel in. Wat doen jullie dat toch goed bij Novilo! Het was fijn om van jou veel tips te krijgen. Een mooie praktische dag. Wel intensief, maar dat weegt niet op tegen de leerzame momenten.
Succes met je werk en ik hoop je nog een keer mee te mogen maken tijdens een kenniscollege of op een andere manier via Novilo. Met vriendelijke groeten,
Sabine Duijst, Leerkracht Calvijnschool te Bunschoten -Spakenburg, Opleiding talentbegeleider BO 2017-2018

Vroegboekkorting
De vroegboekkorting van 750 euro  is tot en met 1 juni 2019 geldig (na inschrijving en betaling uiterlijk 1 juni 2019).

Voorbehoud van wijzigingen
De data op deze website  zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Back To Top