skip to Main Content

Wil jij talent begeleiden in je eigen praktijk?

Wil je getalenteerde kinderen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze opleiding Zelfstandig Talentbegeleider geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde kinderen te herkennen, te erkennen en om hen de juiste begeleiding te bieden.

Deze opleiding is zowel bedoeld voor mensen die al een eigen praktijk hebben en meer willen weten over het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen, als voor mensen die een eigen praktijk in deze setting willen opzetten.

De zelfstandigenopleiding kenmerkt zich door de maatschappelijke vraagstukken en is daardoor minder onderwijsgericht dan de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs of Voortgezet Onderwijs. Er is aandacht voor de algehele ontwikkeling van het kind, de levensvragen, het leren leven naast het leren leren. We gaan in op de vraag hoe een meer- of hoogbegaafd kind zijn of haar plek in deze maatschappij vindt. Hoe gaan kinderen om met de uitdagingen die zij tegenkomen? Hoe kun jij ze daar goed bij begeleiden?

 

 

 

De opbouw van de opleiding:

 • Twee jaar
 • Tien opleidingsdagen
 • Twee tot vier studiebegeleidingsmomenten
 • Twee specialisatiemodules
 • Acht tot zestien kenniscolleges/masterclasses
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Onderzoek
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie
 • Inhoudelijk en profileringsplan

Je leert alles wat je nodig hebt om hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en scholen te kunnen ondersteunen. Onderwerpen dieaan bod komen zijn onder andere: theorie over hoogbegaafdheid, pedagogisch en didactisch klimaat, leren leren, psychologie en leerstrategieën, signalering en communicatie. We willen je graag ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf, je klasgenoten kunnen daarin ook een belangrijke rol spelen.

300 punten SK

Cum Laude traject

Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal Cum Laude-traject. Je volgt dezelfde opleiding, alleen hebt de mogelijkheid om met je opdrachten meer verdiepend te werk te gaan. Je kunt gedurende je opleiding de keuze maken om voor de reguliere of de Cum Laude-variant te gaan


Kenmerken van onze opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als begeleider.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de Gevorderdenopleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding, kenniscolleges en specialisatiemodules om je verder te specialiseren.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • … de opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • … cognitief getalenteerden te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • … collega’s en ouders te inspireren en te informeren.
 • … beleid op het gebied van onderwijs, onderneming of behandeling te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.
 • … je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafden.
 • … je eigen praktijk te starten als zelfstandige of je bestaande praktijk verder uit te bouwen.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als begeleider in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Je bent in staat om scholen hierdoor op een hoger niveau te laten functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Kinderen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

De opleiding Zelfstandig Talentbegeleider wordt verzorgd in Utrecht. Er is een groep met de opleidingsdagen op maandagen en een met de opleidingsdagen op dinsdagen.

Zelfstandig Talentbegeleider | Maandag groep | start november 2019

Jaar 1 – 2019-2020
11 november 2019
16 december 2019
16 maart 2020
20 april 2020
29 juni 2020


Jaar 2 – 2020-2021
28 september 2020
9 november 2020
8 februari 2021
29 maart 2021
28 juni 2021

Studiecoaching:
jaar 1:
1: 27 januari 2020 of 3 februari 2020

2: 25 mei 2020 of 8 juni 2020

jaar 2:
3. 7 december 2020 of 14 december 2020
4. 17 mei 2021 of 31 mei 2021

Zelfstandig Talentbegeleider | Dinsdaggroep | start november 2019

Jaar 1 – 2019-2020
12 november 2019
17 december 2019
17 maart 2020
21 april 2020
30 juni 2020

Jaar 2 – 2020-2021
29 september 2020
10 november 2020
9 februari 2021
30 maart 2021
29 juni 2021

Studiebegeleiding

jaar 1:
1: 28 januari 2020 of 4 februari 2020
2: 26 mei 2020 of 9 juni 2020

jaar 2:
3. 8 december 2020 of 15 december 2020
4. 18 mei 2021 of 1 juni 2021

De opleiding kost € 7.000,-, deze investering wordt standaard in 2 termijnen betaald. Bij vroege inschrijvingen betaling van de gehele investering vóór 1 juni (van het betreffende jaar) krijg je een vroegboekkorting van €750,-. Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Dick Verwij

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”

Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Foto Frietzen Grunbauer

Frietzen Grünbauer-Felius

Frietzen heeft in 2010-2011 in tweejarige Talentbegeleider Zelfstandigenopleiding bij Novilo gedaan. ”Ik heb toentertijd voor Novilo gekozen op hele praktische gronden: de opleiding was in de buurt en duurde (toen nog) één jaar, wat voor mij redelijk te overzien was aangezien ik vier opgroeiende kinderen thuis heb. Achteraf ben ik ontzettend blij dat ik op deze manier ‘toevallig’ bij Novilo terecht gekomen ben, omdat de praktijkgerichte aanpak bij mij past. Dóen!”

In haar eigen praktijk begeleid Frietzen met name vrije scholen. Binnen het vrije school onderwijs heeft ze een meer filosofische en conceptuele aanpak dan binnen de trainingen van Novilo en juist de combinatie van filosofie en praktijk vind Frietzen boeiend en leerzaam. Van huis uit is Frietzen dramadocent en ze dat bepaalt voor een groot deel haar stijl van trainen. ”Ik ben op zoek naar verbinding en openheid en zet mijn eigen openheid en ‘in beweging zijn’ in om de deelnemers ook (innerlijk) in beweging te brengen. Vanuit die innerlijke beweging ontstaat het uiterlijk en concreet in actie komen. Mijn bevlogenheid en enthousiasme werken daarbij lekker aanstekelijk.”

Frietzen begeleidt diverse groepen van de Opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs en Zelfstandig Talentbegeleider. Daarnaast geeft ze diverse trainingen of doet observaties op basisscholen door het hele land.

Ervaringen

Tijdens de studie heb ik eerst vooral veel over mezelf geleerd. Ik leerde mijn mindset te veranderen, ik leerde te gaan DOEN in plaats van te blijven bedenken tot iets perfect was, ik ging proberen, ervaren en bijstellen, kortom ontwikkelen. Je leert voor jezelf wat je ook de kinderen wil gaan leren.
Ans Ramaut, opleiding zelfstandig Talentbegeleider

Vroegboekkorting
De vroegboekkorting van 750 euro  is tot en met 1 juni 2019 geldig (na inschrijving en betaling uiterlijk 1 juni 2019).

Voorbehoud van wijzigingen
De data op deze website  zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Back To Top