skip to Main Content
088 208 0800

Wil je cognitief getalenteerden (kinderen, jongeren en volwassenen) nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze opleiding Zelfstandig Talentbegeleider geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafden te herkennen, te erkennen en om hen de juiste begeleiding te bieden.

Deze opleiding is zowel bedoeld voor mensen die al een eigen praktijk hebben en meer willen weten over het begeleiden van meer- en hoogbegaafden, als voor mensen die een eigen praktijk in deze setting willen opzetten.

De opleiding tot zelfstandige talentbegeleider kenmerkt zich door de maatschappelijke vraagstukken en is daardoor minder onderwijsgericht dan de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs of Voortgezet Onderwijs. Er is aandacht voor de algehele ontwikkeling van de hoogbegaafde van jongs af aan; de levensvragen, het leren leven naast het leren leren en het functioneren in sociale samenhang en het werk. We gaan in op de vraag hoe een meer- of hoogbegaafde zijn of haar plek in deze maatschappij vindt. Hoe gaan hoogbegaafden (van alle leeftijden) om met de uitdagingen die zij tegenkomen? Hoe kun jij ze daar goed bij begeleiden?

Meer weten of heb je nog vragen? Stel ze tijdens de online informatiesessie! 

Wat levert deze opleiding je op?

Deze opleiding levert je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Voordelen voor jou:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten;
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert voor meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s;
 • Kinderen/cliënten zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas, thuis of op het werk. Het talent wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten;
 • Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid.

In de studiewijzer die je ontvangt bij definitieve inschrijving ontvang je een compleet overzicht van de competenties die je ontwikkelt tijdens onze opleiding. Deze competenties zijn gekoppeld aan de Dublin descriptoren.

Voor wie is deze opleiding? 

De opleiding Zelfstandig Talentbegeleider is bedoeld voor begeleiders/hulpverleners, die begeleiding bieden aan hoogbegaafden jeugdigen die problemen ervaren in hun welzijn en in hun systeem (onderwijs en gezin, sociale omgeving). De afgelopen jaren hebben we gezien dat dit deelnemers zijn met een eigen coachingspraktijk of deelnemers die een eigen praktijk ambiëren (vaak ervaringsdeskundigen), jeugd- en gezinsprofessionals; wijkteam medewerkers, buurtteammedewerkers, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, psychologen, ambulant begeleiders.

De opbouw van de opleiding:

 • Startgesprek
 • Twee jaar
 • Twaalf opleidingsdagen
 • Drie studiebegeleidingsmomenten
 • Twee specialisatiemodules
 • Tot zestien kenniscolleges/masterclasses
 • Deelname aan een intervisiegroep
 • Observaties en praktijkopdracht
 • Probleem Gestuurde Opdracht (PGO)
 • Boekexamen
 • Eindpresentatie

Studiegids

Download de studiegids voor de indeling van de opleidingsdagen en verdere informatie zoals o.a. begeleiding, studiemateriaal en studiebelasting.

Digitale leeromgeving

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding toegang tot het online deelnemersportaal. In deze portal vind je diverse zaken als: studieblokken per dag, handouts, follow-ups, tijdens dagen gebruikte materialen en informatie te vinden. Verder vind je er een link naar ons videoportal met opgenomen kenniscolleges.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

 • De opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering
 • Je eigen praktijk te starten als zelfstandige of je bestaande praktijk verder uit te bouwen
 • Cognitief getalenteerden te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht
 • Kinderen, ouders en scholen te inspireren en te informeren
 • Je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafden
 • Beleid op het gebied van onderwijs, onderneming of behandeling te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten om kinderen te begeleiden;
 • Het talent van de kinderen wordt zo beter benut. Kinderen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen;
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een ondernemingsplan vorm te geven, scholen te ondersteunen die hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede;
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

Hieronder vind je de data en onderwerpen per dag van onze opleiding tot Zelfstandig Talentbegeleider. Wij starten – bij voldoende interesse en deelname – een groep op maandag en op dinsdag. De opleidingsdagen zullen plaatsvinden in Utrecht.

Data opleidingsdagen

Start november 2022 | maandag | Utrecht

Opleidingsdagen

 In overleg geplandStartgesprekken
07/11/2022Opleidingsdag 1
kennismaking
risico gebieden Betts en Neihart
7 uitdagingen
12/12/2022Opleidingsdag 2
7 uitdagingen (vervolg)
Kenmerken & modellen van hoogbegaafdheid
16/01/2023Opleidingsdag 3
Toegepaste ontwikkelingspsychologie Spiral Dynamics en
Communicatie & Gespreksvaardigheden
13/03/2023Opleidingsdag 4
casuïstiek executieve functies
Studiebegeleiding
22/05/2023Opleidingsdag 5
leren leren en leerstrategieën
begeleiden lage frustratie tolerantie
03/07/2023opleidingsdag dag 6 
begeleidingssituaties oefenen

Tweede opleidingsjaar

18/09/2023opleidingsdag 7
faalangst en perfectionisme
13/11/2023opleidingsdag 8
Dabrowski, IQ testen
Studiebegeleiding
18/12/2023Opleidingsdag 9
positieve en praktische psychologie
05/02/2024Opleidingsdag 10
ondernemerschap, je praktijk vormgeven
Studiebegeleiding
13/05/2024Opleidingsdag 11
casuïstiek Dabrowski en Spiral Dynamics
17/06/2024Opleidingsdag 12
eindpresentaties en afsluiting

Start november 2022 | dinsdag | Utrecht

Opleidingsdagen

 In overleg geplandStartgesprekken
08/11/2022Opleidingsdag 1
kennismaking
risico gebieden Betts en Neihart
7 uitdagingen
13/12/2022Opleidingsdag 2
7 uitdagingen (vervolg)
Kenmerken & modellen van hoogbegaafdheid
17/01/2023Opleidingsdag 3
Toegepaste ontwikkelingspsychologie Spiral Dynamics en
Communicatie & Gespreksvaardigheden
14/03/2023Opleidingsdag 4
casuïstiek executieve functies
Studiebegeleiding
23/05/2023Opleidingsdag 5
leren leren en leerstrategieën
begeleiden lage frustratie tolerantie
04/07/2023opleidingsdag dag 6 
begeleidingssituaties oefenen

Tweede opleidingsjaar

19/09/2023opleidingsdag 7
faalangst en perfectionisme
14/11/2023opleidingsdag 8
Dabrowski, IQ testen
Studiebegeleiding
19/12/2023Opleidingsdag 9
positieve en praktische psychologie
06/02/2024Opleidingsdag 10
Ondernemerschap, je praktijk vormgeven
Studiebegeleiding
14/05/2024Opleidingsdag 11
casuïstiek Dabrowski en Spiral Dynamics
18/06/2024Opleidingsdag 12
eindpresentaties en afsluiting

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Locatie Zwolle

Nog niet bekend

Investering 

De opleiding kost € 7.000,-. Deze investering wordt standaard in 2 termijnen betaald. Bij inschrijving en betaling van de gehele investering voor 1 juni 2022, krijg je een vroegboekkorting van € 750,-.

Trainers

Elke opleidingsgroep heeft een eigen trainer, deze wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Alle onze trainers zijn ervaren en deskundig, en kun je ook bij de kenniscolleges tegenkomen.

Dit zijn onze trainers voor de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs:

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Ervaringen

“Tijdens de studie heb ik eerst vooral veel over mezelf geleerd. Ik leerde mijn mindset te veranderen, ik leerde te gaan DOEN in plaats van te blijven bedenken tot iets perfect was, ik ging proberen, ervaren en bijstellen, kortom ontwikkelen. Je leert voor jezelf wat je ook de kinderen wil gaan leren.”

Ans Ramaut, opleiding zelfstandig Talentbegeleider


“Over de studie kan ik kort zeggen: ik heb heel erg veel geleerd! Qua inhoud, vaardigheden én levenshouding! Wat ik het mooie vind van Novilo is dat je zelf de zaken leert die je aan de kinderen gaat overbrengen – je neemt je eigen uitdagingen onder de loep: overtuigingen, leerhouding, perfectionisme, doorzettingsvermogen, doelen stellen én bereiken. Maar ook: leren wat betekenis heeft voor jou in het leven en hoe je zelf kunt zorgen dat je je ontwikkelt en gelukkig kunt worden…..een valkuil voor opvoeders en leerkrachten is volgens mij dat we van kinderen dingen verwachten die we eigenlijk zelf nog te leren hebben….als je bereid bent daarnaar te kijken en daar iets aan te doen, kun je samen met de kinderen leren en dat is zo mooi!”

2 jaar | 12 opleidingsdagen

300 uur per schooljaar (600 totaal)

8 – 16 deelnemers

Utrecht

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over deze opleiding? Of twijfel je of deze opleiding bij jou past? Je kunt altijd contact met ons opnemen:

088-208 0800

Of maak een belafspraak met één van onze studieadviseurs.

Ken jij iemand die die deze opleiding ook interessant vindt?

Back To Top