skip to Main Content
088 208 0800

Onze opleidingen rondom hoogbegaafdheid

Wil jij talent in jouw klas een plek geven? Meer- en hoogbegaafde leerlingen (h)erkennen en begeleiden? Novilo biedt verschillende opleidingen tot Talentbegeleider voor leerkrachten en (zelfstandig) begeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Onze opleidingen duren minimaal één (school-) jaar.

Verschillende varianten

We verzorgen verschillende varianten van onze opleiding tot Talentbegeleider, zodat onze talentenbegeleiders op veel plekken en in verschillende functies aan de slag kunnen. Dankzij die diversiteit kunnen we goed tegemoet komen aan jouw individuele mogelijkheden en wensen.

We bieden eenjarige post-HBO opleidingen voor zowel leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs als docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een tweejarige opleiding voor Zelfstandig begeleiders en coaches en is er voor de begeleider die al jaren bekend is met deze thematiek een Gevorderdenopleiding. Een vierdaagse basisopleiding behoort ook tot ons aanbod.

Kun je voldoende deelnemers bij elkaar krijgen? Dan komt Novilo naar je toe om de opleiding op een locatie naar keuze te verzorgen. Een zogenoemde incompany opleiding. Neem contact op voor een maatwerk voorstel.

Naast onze opleidingen, bieden wij meerdaagse trainingen in de vorm van Specialisatiemodules en trainingen van een dagdeel in de vorm van Kenniscolleges.

Welke opleiding kies jij?

Maak hieronder een keuze uit onze opleidingen voor onderwijsprofessionals (docenten en begeleiders) en (aankomend) zelfstandig begeleiders met een eigen praktijk in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Talentbegeleider Basisonderwijs

Eénjarige opleiding voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs waarin je leert meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren en te begeleiden. Daarnaast leer je talentbeleid te ontwikkelen, verbeteren en coördineren op school.

Talentbegeleider Basisonderwijs (Weekend)

Eénjarige opleiding in het weekend voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs waarin je leert meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren en te begeleiden. Daarnaast leer je talentbeleid te ontwikkelen, verbeteren en coördineren op school.

Talentbegeleider Basisonderwijs Persoonlijk Leertraject

Eénjarige opleiding op maat voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs waarin je leert meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren en te begeleiden. Daarnaast leer je talentbeleid te ontwikkelen, verbeteren en coördineren op school. De inhoud van de opleiding wordt geheel afgestemd op jouw leerbehoeftes.

Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs

Eénjarige opleiding voor onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs waarin je leert meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren en te begeleiden. Daarnaast leer je talentbeleid te ontwikkelen, verbeteren en coördineren op school.

Zelfstandig Talentbegeleider (BO en VO)

Tweejarige opleiding voor (aankomend) Talentbegeleiders met een eigen praktijk waarin je leert meer- en hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te begeleiden. Daarnaast krijg je veel specifieke informatie over ondernemen in dit werkveld.

Talentbegeleider voor Gevorderden (BO en VO)

Eénjarige opleiding voor gevorderde Talentbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs gericht op verdieping van je kennis en vaardigheden. Je leert meer- en hoogbegaafde leerlingen nog beter signaleren en begeleiden. Daarnaast verdiep je je kennis op het gebied van talentbeleid ontwikkelen, verbeteren en coördineren op school.

Coördinator Levenshoudingsgericht Onderwijs (BO)

Eénjarige opleiding voor onderwijsprofessionals in het basisonderwijs waarin je leert leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel is het werken aan zelfinzicht en je eigen levenshouding.

Taxonomie van Bloom

Voor de opbouw van onze opleidingen hebben we gekozen voor de Taxonomie van Bloom als uitgangspunt. Benjamin Bloom heeft een overzicht opgesteld van de verschillende niveaus van leren. Te lezen van onder naar boven in de afbeelding.

In de opbouw van de opleidingsdagen zul je de taxonomie kunnen herkennen: de eerste opleidingsdagen zijn meer theoretisch van aard, ze worden steeds praktischer en werken naar uiteindelijk naar een eigen creatie. 

Vier fasen

In de opleidingen van Novilo willen wij nadrukkelijk verder gaan dan het herkennen en analyseren van een probleem of uitdaging. Wij doorlopen in onze opleidingen vier fasen:

  • Bewustwordingsfase: herkennen en erkennen
  • Uitvoeringsfase: implementatie
  • Consolidatiefase: borging en vastlegging
  • Uitwisselingsfase: ervaringen delen

Een goede training of opleiding draagt er toe bij dat er verandering kan optreden in een situatie. Waar iets moet veranderen, is goede begeleiding van groot belang. Verandering gaat stapsgewijs en moet zich nestelen in de nieuwe structuur van werken en denken.

Alle studies en trainingen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Novilo en leggen de focus op een directe toepasbaarheid in jouw werk en jouw leven. Om gezamenlijk aan ons ideaal te werken: elk kind goed in zijn vel en goed tot zijn recht.

Back To Top