skip to Main Content

Een specialisatiemodules is een driedaagse opleiding over verschillende onderwerpen op het gebied van talentontwikkeling en hoogbegaafdheid. Door het volgen van een specialisatiemodule kun je je specialiseren op een bepaald gebied.

  • Voor iedereen toegankelijk: geen Novilo-opleiding verplicht, zowel voor leerkrachten, ouders en zelfstandigen.
  • In drie dagen de diepte in, verzorgd door experts!
  • Op tijd aanmelden = vroegboekkorting.

Hieronder vind je alle specialisatiemodules op een rij. Per module is een studiegids beschikbaar.

Executieve Functies

Executieve functies oefenen door middel van spel! In deze module heb je de kans om een bijzondere manier van begeleiden te leren van iemand die al jarenlang met beide benen in de praktijk van onderwijs en hoogbegaafdheid staat.

Trainersvaardigheden

Leer trainingen te ontwerpen en te geven met een interactieve aanpak en met feedback die gericht is op groei en ontwikkeling. Na het volgen van deze module weet je hoe je deelnemers kunt inspireren en motiveren!
.

Actief Executief (voor VO)

Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule in Utrecht komen onder andere de volgende aspecten van het trainen van executieve functies aan bod: Executieve functies, CGT, PMT en angstreductie therapie, gespreksvaardigheden, coachingsvaardigheden, kracht van spel, oplossingsgericht werken, mindset, vergroten eigen creativiteit en het ontwikkelen van eigen spellen.

Slimme Kleuters

Zit jij ook te springen om duidelijke richtlijnen bij het signaleren, praktische handvatten voor een passend aanbod en tips om dit uit te voeren in een volle kleuterklas met zoveel verschillende leerbehoeftes? Dan is deze module zeker de moeite waard!

Gedrag in de klas

Hoe kun je het gedrag van kinderen in de klas begeleiden? In deze module leer je welke fasen in de groepsvorming een groep doorloopt en hoe je een gedragsprobleem op handelingsgerichte wijze analyseert en de best passende interventie kiest.

Coachingsvaardigheden

Maak kennis met coachingstheorieën en procesmodellen. Leer actief te luisteren met empathie en vanuit een vertrouwensband met cliënt te werken. Kortom; dit is een prima basis om coachingsvaardigheden mee op te doen.
.

Leren filosoferen

In deze module leer je wat kenmerken, voorwaarden en resultaten zijn van een filosofisch onderzoeksgesprek. Hoe kun je ervoor zorgen dat meer- en hoogbegaafde kinderen/jongeren vragen inbrengen die ze graag willen onderzoeken?  En hoe stel je jezelf op als gespreksleider? Een module die de diepte ingaat!

Plusklas opzetten

Een doorgaande lijn van plus naar klas! Een school die een plusklas wil beginnen, komt voor vele vragen te staan. Wie is die hoogbegaafde leerling? Hoe herkennen we hem of haar? Wat hebben ze nodig? In deze module komen deze vragen aan de orde. Uiteindelijk ben je in staat om een plusklas een stevig fundament te geven. Bovendien weet je wat de school moet doen om duurzaam goed onderwijs aan hoogbegaafden te kunnen leveren.

Leidinggeven aan teamgesprekken

Hoe stel je het onderwerp hoogbegaafdheid op constructieve wijze aan de orde binnen het team? In deze module leer je de techniek van het socratische groepsgesprek, waardoor je inzicht krijgt in de materie en de kennis over hoogbegaafdheid in het team toeneemt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Mindset

Gedurende drie dagen ga je aan de slag met alle facetten van het thema mindset. Deze populaire module wordt gegeven door ‘miss mindset’ Floor Raeijmaekers.
.

Dabrowskiaanse ontwikkeling

Aan de slag met de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski. Onder leiding van Mensa Award winnaar Lotte van Lith onderzoek je de positieve en constructieve betekenis die Dabrowski’s gedachtegoed heeft voor het begrip van persoonlijke, emotionele ontwikkeling en begaafdheid.

Faalvaardigheid

Frequent falen inzetten als tool voor innovatie, verandering en verbetering. Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule verkennen we alle relevante aspecten rondom het thema “faalvaardigheid”.
.

Coachen met Voice Dialogue

Met deze superinteressante nieuwe module maak je kennis met Voice Dialogue. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende coachingsmethode. Je leert in gesprek te gaan met innerlijke stemmen die in je coachee aanwezig zijn.

Hoogsensitiviteit

Hoogbegaafden leven intens en zijn op verschillende gebieden zeer fijngevoelig. Zowel intern als extern hebben deze kinderen veel prikkels te verwerken, die ook nog eens heftig beleefd worden. In deze driedaagse specialisatiemodule krijg je theorie over o.m. prikkelverwerking, overexcitabilities en het denkluik en zijnsluik.

Lichaamsbewustzijn

Verbinden van het mentale, het fysieke en het emotionele. Deze specialisatiemodule gaat over de bewustwording van het lichaam en van de signalen die het lichaam geeft. Met behulp van oefeningen die we als groep gaan doen, kan ieder voor zich dit bewustwordingsproces ervaren. We leren de afweermechanismen zoals vechten, vluchten en bevriezen (her)kennen, bij onszelf en bij de ander.

Begaafdheid, zingeving & mindfulness

Een module door Dabrowskideskundige Lotte van Lith. We zoemen in op begaafdheid begrepen als ‘intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving’. Vervolgens stellen we de vraag centraal “Hoe om te gaan met intensiteit en complexiteit?” Hier komen mindfulness en de uitgebreid onderbouwde, positieve effecten van deze praktijk en aanverwante filosofie om de hoek kijken.

Back To Top