skip to Main Content
088 0200 300
Korting

Specialisatiemodule Slimme Kleuters

 750,00

Hoe kunnen we slimme kleuters herkennen en hen bieden wat ze nodig hebben?

 

 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden, Kleuters

Beschrijving

Slimme kleuters in de groep, een grote uitdaging!

We weten steeds beter hoe belangrijk het is om direct in groep 1 aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, mogelijk hoogbegaafdheid, staat in de belangstelling. Steeds meer begeleiders, trainers, leerkrachten en scholen houden zich er mee bezig. Dankzij literatuur, artikelen en congressen zijn kleuterleerkrachten vaak al goed op de hoogte. Toch blijft de brandende vraag: ‘hoe kunnen wij slimme kleuters herkennen en hen bieden wat ze nodig hebben?’

Zit jij ook te springen om duidelijke richtlijnen bij het signaleren, praktische handvatten voor een passend aanbod en tips om dit uit te voeren in een volle kleuterklas met zoveel verschillende leerbehoeftes? Ben je benieuwd hoe je die nieuwsgierige allesweters gemotiveerd kan houden? Wil je kinderen die onderpresteren goed begeleiden? Wil je leren hoe je spel en cognitieve uitdaging in balans houdt? Hoe je kleuters met een voorsprong ook sociaal emotioneel goed kunt begeleiden?

In deze specialisatiemodule komt dat allemaal aan bod. De theorie is ondersteunend en verschaft je een goed inzicht. De nadruk ligt op het toepassen in de praktijk. Je gaat aan de slag met methodes en materialen, je leert hoe je een rijke leeromgeving creëert, hoe je uitdagende opdrachten ontwikkelt en het creatieve denkvermogen aanspreekt.

Als deelnemer heb je een HBO-denkniveau, een duidelijke affiniteit met begeleiding van jonge kinderen en onderwijs, en je kent de 7 uitdagingen.

Leerdoelen

Na afloop kun je…

 • Een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en een goed onderbouwd stappenplan opstellen om te komen tot een helder advies.
 • Onderwijs in een reguliere of exclusieve setting zo vormgeven, dat je tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Uitdagende leeractiviteiten ontwerpen waarbij je een beroep doet op vaardigheden in de hogere denkorde.

Trainer

Daniëlle WilbortsDaniëlle Wilborts

Daniëlle heeft ruim 20 jaar ervaring in het primaire onderwijs als leerkracht, intern begeleidster, bouwcoördinator en leerkracht van diverse plusklassen. Nadat ze binnen haar gezin kennismaakte met Hoogbegaafdheid besloot Daniëlle zich in 2012 tijdens de opleiding Master SEN voor een module Hoogbegaafdheid in te schrijven, in de hoop meer kennis en kunde letterlijk in huis te halen. Die ene module werd vervolgens een opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid, later aangevuld met een opleiding ‘Begaafd en speciaal’ en de opleiding tot Talentbegeleider bij Novilo. Daniëlle kwam tot de conclusie dat het werken met begaafde kinderen haar zoveel voldoening geeft dat ze zich daar volledig op is gaan richten: als leerkracht van (bovenschoolse) plusklassen, als opleider/trainster bij Novilo maar ook binnen haar eigen praktijk TOP Talentbegeleiding.

Ervaringen

“Er is veel tijd voor toepassing in de eigen praktijk.”

“Duidelijk door zijn eenvoud en helderheid: uitgebreid qua inhoud, goed in de praktijk toe te passen en veel inkijkmateriaal.”

“Grote afwisseling tussen luisteren en zelf aan de slag gaan.”

Data en locatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen.

We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag.
Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Groep A (VOL)
26-09-2023
10-10-2023
14-11-2023

Groep B
17-01-2024
31-01-2024
28-02-2024

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Kosten en studiegids

Kosten:
Deze specialisatiemodule kost € 850,- te betalen vóór start van de module. Indien je je twee volle kalendermaanden voor de start van de opleiding inschrijft en betaalt, dan krijg je een vroegboekkorting van €100 en betaal je €750,-.
(Als de opleiding 15 januari start, dan geldt de vroegboekkorting dus tot 1 november.)

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Studiegids:

STAP-Budget

Voor deze specialisatiemodule kan je een STAP-budget aanvragen bij het UWV. Wil je dit doen dan heb je een aanmeldingsbewijs nodig. Als je je aanmeldt voor deze specialisatiemodule via dit formulier dan ontvang je dit bewijs van ons via e-mail.

Meer informatie STAP
Aanmelden en ontvang een aanmeldingsbewijs

Andere suggesties…

 • Kenniscollege Slimme Kleuters

  Uitdagend en prikkelend onderwijs aan slimme kleuters

Back To Top