skip to Main Content
088 208 0800

Specialisatiemodule Opzetten van een plusklas

 850,00

Geef een plusklas en/of verrijkingstraject een stevig fundament en leer wat je school moet doen om goed onderwijs aan hoogbegaafden te kunnen leveren.

 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Plusklas

Beschrijving

Een doorgaande lijn in een verrijkingstraject! 
Een school die een plusklas of verrijkingstraject wil beginnen, komt voor vele vragen te staan. Om te beginnen voor de essentiële vragen: wie is die hoogbegaafde leerling? Hoe herkennen we hem of haar? Wat hebben ze nodig? We moeten dus aan de basis beginnen, samen onderzoeken wat deze leerlingen kenmerkt en wat hun onderwijsbehoeften zijn. Aan de hand daarvan bepalen we het doel van een plusklas, dan pas maken we keuzes voor het materiaal – als middel tot dat doel.

De trainer van deze module, Jeroen van Liempt, heeft een schat aan ervaring op dit gebied, die hij stevig onderbouwt met theorie. Hij leert je in deze drie dagen hoe je elke stap in het ontwikkelen van het beleid weloverwogen kan nemen. Je leert over signaleren, toelatingscriteria, over het belang van samenwerking in het gehele team, over communicatie binnen school en met ouders, over de leer- en ontwikkelingsdoelen van de hoogbegaafde leerling.

Uiteindelijk ben je in staat om een plusklas een stevig fundament te geven. Bovendien weet je wat de school moet doen om duurzaam goed onderwijs aan hoogbegaafden te kunnen leveren.

Leestip: hier lees je het artikel over het opzetten van een plusklas dat in het tijdschrift Gifted@248 stond. Dit artikel is naar aanleiding van een interview met Jeroen van Liempt geschreven in opdracht van Novilo.

Leerdoelen

Leerdoelen

Na afloop ben je in staat om:

 • Een plusklas op te zetten;
 • Een beleidsplan te schrijven;
 • Keuze plusklas van juiste argumenten te voorzien;
 • Een doorgaande lijn te ontwikkelen voor hb-beleid;
 • Een verantwoord onderwijsaanbod te creëren voor hb-leerlingen;
 • Lessen te ontwerpen, die op structurele basis, een appel doen op hogere denkvaardigheden;
 • Een werkplan op te stellen;
 • Een verbinding te leggen tussen werk in de plusklas en de reguliere groep;
 • Op verantwoorde wijze proces en product te evalueren;
 • Collegae te voorzien van handvatten welke vlot toepasbaar zijn;
 • Communicatie naar kind, collega en ouder(s) en/of verzorger(s) op heldere wijze te laten plaatsvinden.

Trainer

Jeroen van Liempt

Jeroen is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert.Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+. Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Ervaringen

”Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.”

”De trainer sluit goed aan bij vragen vanuit de groep en heeft herkenbare, praktische voorbeelden vanuit de praktijk.”

”Het opzetten van de plusklas moet na deze module zeker lukken!”

Lees ook het interview met Jeroen van Liempt over het opzetten van een plusklas dat in de lente editie 2017 van Gifted @248 verscheen. Je leest het hier.

Data en locatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen.

We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag.
Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

Groep A

06-03-2023
03-04-2023
08-05-2023

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Kosten en studiegids

Kosten:
Deze specialisatiemodule kost € 850,- te betalen vóór start van de module. Indien je je twee volle kalendermaanden voor de start van de opleiding inschrijft en betaalt, dan krijg je een vroegboekkorting van €100 en betaal je €750,-.
(Als de opleiding 15 januari start, dan geldt de vroegboekkorting dus tot 1 november.)

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Studiegids:

Andere suggesties…

 • Kenniscollege Opzetten van een plusklas

  Dit college gaat over het opzetten van een verrijkingstraject of plusklas: zorg voor een doorgaande lijn van plus naar klas!

   95,00
Back To Top