skip to Main Content
088 208 0800

Over de opleiding Zelfstandig Talentbegeleider: “Een katalysator om met talent onderwijs aan de slag te gaan!”

Van origine is Paola (VSO)leerkracht, ze heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in gedragsproblematiek. De afgelopen jaren werkte ze als ambulant begeleider passend onderwijs en was ze lid van de expertisepool  binnen een bestuur in de provincie Limburg (Innovo). In die functies begeleidde ze scholen in de omgang van kinderen met gedragsproblemen.  Waarom is zij onze opleiding gaan volgen en wat is ze ermee gaan doen?

Toen Paola’s hoogbegaafde zoon op school vastliep, realiseerde ze zich dat er binnen de schoolbesturen eigenlijk weinig aandacht is voor deze kinderen. “Ik zorgde er altijd voor dat het goed kwam met kinderen met gedragsproblematiek, nam ouders en kind bij de arm en ging samen op zoek naar een goede plek voor het kind. Voor hoogbegaafde kinderen was dit er niet en ik heb me heel alleen gevoeld als ouder zijnde.Ik vroeg me af wie mijn kind en mij nu eigenlijk zou helpen en bedacht dat het binnen ons schoolbestuur geregeld moest worden.”

Paola besloot scholing te volgen op het gebied van talentonderwijs, maar wilde onnodige overlap binnen  eerdere studies voorkomen. De mogelijkheid om binnen de opleiding van Novilo je eigen pad te kiezen was voor Paola de hoofdreden om bij Novilo te gaan studeren. “Bij Novilo vond ik een gezonde basis, maar daarnaast ook de mogelijkheid je eigen programma samen te stellen. Ik kon naast de opleidingsdagen extra kenniscolleges en specialisatiemodules volgen.” Paola heeft de opleiding Talentbegeleider voor zelfstandigen gevolgd.

Op maat een opleiding volgen en direct in de praktijk brengen
De opleiding was een mooie katalysator om bezig te gaan met talent onderwijs. Met name de meerdaagse specialisatiemodules, aanvullend op de opleiding, heeft Paola als erg waardevol ervaren. De studie heeft ervoor gezorgd dat ze zich bewust is van wat er allemaal nog te leren en te ontwikkelen valt. Ze werd geïnspireerd om scholing te ontwikkelen voor de mensen in het veld en aan de slag te gaan met het ontwikkelen van instrumenten en materialen voor deze doelgroep.

Tijdens de opleiding bij Novilo heeft Paola een nulmeting op het gebied van visie en beleid ontwikkeld. Met dit instrument konden ook de praktische invulling, de gewenste ontwikkelpunten en hulpvragen van een school in kaart worden gebracht. Deze nulmeting heeft ze afgenomen op 40 scholen. De uitkomsten vormden een mooi startpunt om met de scholen aan de slag te gaan. 

Na deze opleiding!
Paola heeft een enorme veelzijdige en afwisselende baan. Naast haar werk voor de expertise pool is ze nu ook een paar dagen per week werkzaam binnen de Projectgroep Hoogbegaafdheid. Ze organiseert scholing voor leerkrachten en specialisten. Daarnaast werkt ze met een paar collega’s aan een nieuw product; een persoonlijke handleiding voor een leerling. De theorie van Tijl Koenderink (de 7 uitdagingen) en de theorie van Kieboom en Vederickx (het Zijnsluik) worden hierbij gecombineerd om een leerling in beeld te brengen en te duiden wat het nodig heeft. 

In het verlengde hiervan is Paola betrokken bij ‘10-14 Onderwijs’, waarbij gezocht wordt naar een soepelere overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Met de inzet van weer de theorieën van Tijl Koenderink en Tessa Kieboom is er in samenwerking met een collega, een leerlingscan ontwikkeld, waarmee een leerling uit groep 8 zichzelf bevraagt. Hieruit volgt een persoonlijk plan, een Gripdocument, met doelen om de embodio’s of uitdagingen van een leerling te tackelen. Hierin staat beschreven waar de leerling mee aan de slag gaat, maar ook wat het nodig heeft qua begeleiding. Bij al haar werkt gaat ze uit van KISS: keep it stupid en simpel. Reik kleine aanpassingen aan die een groot verschil kunnen maken voor alle betrokkenen.We gaan in november weer van start met een nieuwe opleidingsgroep van deze opleiding Zelfstandig Talentbegeleider! 

Back To Top